Súťaž o SEO a UX analýzu webu

Súťaž je v tomto čase uzatvorená

 
Súťaž o SEO a UX analýzu
 

Čo je výhrou? 

 • Skontrolujeme Vašu stránku, či spĺňa základné technické parametre pre Google
 • Vašu stránku budeme analyzovať aj z pohľadu prístupnosti pre používateľa
 • Navrhneme Vám zoznam opatrení, ktoré by ste v rámci optimalizácie mali urobiť
Výhrou je správa SEO a UX analýzy Vašej internetovej stránky s upozornením na jej nedostatky
a s návrhom úprav. 
 
 
Podmienky súťaže:
 • registrácia do súťaže súťažným kupónom, alebo vyplnením dotazníka
 • účasť minimálne 5 firiem v danom mesiaci

Termín najbližšieho žrebovania: Zatiaľ nestanovený

Linka

Čo je to SEO?

Search engine optimalization – optimalizácia internetových stránok pre vyhľadávače.  Je to  súbor techník na zlepšenie návštevnosti webstránky z organických (neplatených) výsledkov vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch. SEO zahŕňa analýzu kľúčových slov, linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, on-line PR v kombinácii so sémantickým kódovaním webu.

Vyhľadávače radia výsledky vyhľadávania podľa dôležitosti, tú určujú váhy rôznych faktorov. Tieto faktory dokážeme rozdeliť na on page a off page faktory podľa toho, či je ich hodnota ovplyvnená priamo na danej webstránke alebo je ovplyvnená mimo nej. Výber dôležitých on page a off page faktorov.

Pri SEO analýze kontrolujeme: 

 • Počet indexovaných stránok
 • Titulka stránok  - počet znakov
 • Optimalizovaná URL adresa
 • Popisy (meta description) stránok
 • Kontrola nadpisov prvej úrovne (H1)
 • Vnútorné linkovanie webu
 • Kontrola sitemap
 • Kontrola robots.txt

Linka

Čo je to UX? 

UX (user experience predstavuje užívateľskú prístupnosť webovej stránky.  UX dizajn je dizajn internetovej stránky, ktorý je jednak priateľský voči používateľovi  - poskytuje príjemnú používateľskú skúsenosť. UX optimalizované stránky zvyšujú mieru konverzie tým, že používateľ rýchlejšie nájde podstatné informácie, ktoré hľadá a tým skôr vykoná úkon, ktorý je cieľom firmy (nákup, registrácia, vyplnenie dotazníka a podobne). 

Pri UX analýze kontrolujeme: 

 • Rýchlosť načítania stránok (GT metrix)
 • Prístupnosť pre mobilné zariadenia
 • Identifikácia cieľa, ktorý má návštevník splniť
 • Dostupnosť vykonania cieľa návštevníkom
 • Zobrazovanie prvkov nad lomom obrazovky
 • Kontrastnosť písma
 • Smerovanie písma, nadpisy
 • Farebné odlíšenie hyperliniek v texte
 • Kontrola navigácie, umiestnenie navigácie
 • Drobčeková navigácia (pathway)
 • Kontrola vyhľadávania
 • Kontrola dostupnosti kontaktných údajov
 • Kontrola cieľových stránok webu
 • Kontrola obsahu vizuálnych prvkov

LInka

Zoznam výhercov

 • 09.01.2019 p. Jana Horváthová, Žilina
 • 03.05.2018 p. Stanislav Junas - profesionálny masér 
 • 05.04.2018 p. Ing. Milan Oravec, MÔJ SVET
 • 05.03.2018 p. Filip Benďák. ELMA Elektro
 • 05.12.2017 Mgr. Jana Ferková, Autoškola Prima
 • 02.06.2017 Ing. Agnesa Béres Alevová, NaturaZdravie
 • 02.05.2017 Milena Kapustová, CK BEST CAMP
 • 03.04.2017 Ing. Milan Repa, PROTECHNIK s.r.o.
 • 01.03.2017 Juraj Pirožek, epohon s.r.o.
 • 03.02.2017 p. Zlata Matúzová, MATúz consulting, s.r.o.
 • 02.01.2017 Ing. Sofia Horňáková, Georeality s.r.o.
 • 01.12.2016 Ján Drdoš JJMOTO, Vígľaš
 • 31.10.2016 Viera Blašková, VERALAND
 • 30.9.2016 Ondrej Vandák, CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
 • 31.8.2016  Mária Széplakyová, Interion s.r.o.
 • 31.7.2016  Monika Betáková, NÁBYTOK Beták, s.r.o.

Linka