Všeobecné obchodné podmienky

 

Pre občiansku inzerciu na portáloch miest Virtualne

Všeobecné zmluvné podmienky sú záväzné pre všetky inzeráty na všetkých www stránkach siete Virtualne.sk a v mobilnej aplikácii Virtualne vo vlastníctve spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. a týkajú aj podmienok používania on-line služieb. Internetové stránky spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. podliehajú ochrane na základe autorského práva.
 

I. Vysvetlenie pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom inzercie je spoločnosť:
WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen 
IČO: 36046884 
DIČ: 2020069535 
IČ DPH: SK2020069535
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, zložka číslo 6957/S


Inzecia  - internetové stránky prevádzkované na doménach miest v sieti Virtualne.sk, ktoré umožňujú svojim používateľom zadávať a čítať inzeráty (Inzercia, Reality, Ponuka práce) a je prístupná 24 hodín denne, s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ - osoba, ktorá pomocou daného softwérového vybavenia využíva služby sprístupnené prevádzkovateľom na jeho webových stránkach.

Inzerent - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby inzercie (predaj, kúpa, prenájom, darovanie, výmena, hľadanie, ponuky práce, dopyt práce) tovarov, služieb a pracovných pozícií všetkým používateľom.
 

II. Všeobecné ustanovenia

 1. Obsah občianskej a firemnej inzercie je chránený autorským zákonom. Všetky informácie ukladané v systéme spravovanom prevádzkovateľom sú vlastníctvom prevádzkovateľa. Všetky práva sú vyhradené. Opätovné vydanie alebo šírenie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľ je zakázané.
 2. Služby inzercie firmám sú ponúkané prostredníctvom spoplatnených služieb.
 3. Služby inzercie môžu využívať občania, fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Zverejnené inzeráty sú schvaľované administrátorom portálov.
 4. Občan zadáva inzeráty do sekcií Inzercia, Reality, Ponuka práce zadarmo, cez registráciu na portáli.
 5. Zobrazovanie inzerátov pridaných cez registráciu:
  1.  pridané inzeráty sa zobrazujú v danej kategórii, hneď vedľa výpisu kategórií a pod topovanými inzerátmi
  2. občiansky inzerát nemôže obsahovať adresu www stránky
 6. Služby inzercie (Inzercia, Reality, Ponuka práce) ponúkajú firmám možnosť inzercie prostredníctvom spoplatnenej služby Firemného UNIprofilu (pridávanie inzerátov je v cene zakúpenej služby) v sekcii Firmy a služby počas celej doby jeho trvania.
 7. Zobrazovanie inzerátov pridaných cez Firemný UNIprofil firmy:
  1. pridané inzeráty sa zobrazujú v danej kategórii, hneď vedľa výpisu kategórií, pri zobrazení majú prednosť pred občianskymi inzerátmi
  2. firemný inzerát môže byť pridaný na všetky portály v sieti Virtualne.sk
  3. firemný inzerát obsahuje preklik na Firemný UNIprofil firmy s kontaktými údajmi firmy a odklikmi na web stránku firmy 

III. Registrácia

 1. Po registrácii získajú inzerenti (občania) prístup do svojej správy údajov – Moje údaje.
 2. Firmy inzerujúce prostredníctvom zakúpeného firemného UNIprofilu sa na portáloch nemusia opätovne registrovať.

IV. Ochrana osobných údajov v sieti Virtualne.sk

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov na základe nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR). V súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je našou zákonnou povinnosťou vás informovať ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach.  

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť WEBY GROUP s.r.o. je správcom osobných údajov na stránkach www.virtualne.sk. Určujeme ako budú vaše osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Kontaktné informácie:

WEBY GROUP s.r.o.
Nižovec 2A, 960 01 Zvolen
IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
Email: obchod@virtualne.sk
 

2. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením záväzkov poskytovaných služieb (bezplatných, ako aj na základe zmluvného vzťahu v prípade platených služieb) alebo ktoré sme zhromaždili inak a spracovávame ich v súlade s platnými právnymi predpismi.

Neplnoletí: osoba mladšia ako 16 rokov  nesmie zasielať spoločnosti WEBY GROUP s.r.o.  žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na používanie týchto stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu.

3. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje v kontaktných formulároch

V kontaktných formulároch na našich stránkach nás môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, o dohodnutie osobného stretnutia, alebo sa chcete zúčastniť súťaže o SEO a UX analýzu webu. Tieto od vás potrebujeme preto, aby sme vám mohli žiadanú službu poskytnúť. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podmienok, sú vždy oddelene označené ako povinné (napr. emailová adresa), aby ste vedeli, ktoré údaje musíte pri využívaní ponuky zadať, a ktoré môžete vynechať.

Spracovávané osobné údaje:

E-mailová adresa
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
Bydlisko (alebo miesto poskytovania služby) - mesto/obec
 

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.

Zasielanie emailov o novinkách

Informácie o novinkách v obore, nových článkoch, alebo akciách a súťažiach na našich stránkach a v mobilnej aplikácii vám budeme zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu, ktorý nám môžete dať pri odoslaní formulára. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

 Štatistické údaje prezeranosti stránok

Pre štatistické a marketingové účely využívame cookies tretích strán Google a Facebook. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. Viac o Cookies.​

4. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky, ale aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.

Všetky údaje, ktoré zadáte po registrácii alebo prihlásení sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, straty, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo obdobia skladovania údajov nutných pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z poskytovaných služieb. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov.

V prípade vášho záujmu o osobné stretnutie s naším odborným konzultantom, alebo obchodným zástupcom, a tento je naším oprávneným zmluvným sprostredkovateľom, poskytneme mu vaše osobné údaje pre účel poskytnutia žiadanej služby. Ten spracuje vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie ktorú ste žiadali a iba po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade a platnou legislatívou. Vaše osobné údaje súčasne chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.

5. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania žiadanej služby (osobné stretnutie, poskytnutie informácií o produktoch a službách), alebo počas doby platnosti zmluvy, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Vaše osobné údaje, spracovávané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so ákonom o dani z príjmov.

6. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Pre účely poskytovania služieb  a plnenia zmluvy (Účel plnenia zmluvy a oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovanej služby)

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, o osobné stretnutie, alebo sa rozhodnete používať naše platené služby na základe zmluvy, spracovávame vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 3A pre účel plnenia zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov.

Pre správne fungovanie služieb je našou povinnosťou vás informovať elektronickou poštou o informáciách týkajúcich sa dodávanej služby (zmeny v poskytovaní služieb alebo vo funkcionalite) a teda spracovávať vaše osobné údaje za účelom oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovaných služieb. 

6. Pre marketingové účely (na základe vášho súhlasu)

Pre marketingové účely evidujeme minimálne údaje (email) a to na základe vášho súhlasu. V prípade, že prejavíte záujem o zasielanie noviniek, článkov, informácií o súťažiach, alebo pripravaných akciách, poskytujeme vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe neho  spracovávame  vaše osobné údaje (email) do odvolania súhlasu. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a nebudú odovzdávané ani spracovávané v krajinách mimo EÚ.

7. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k vašim osobným údajom
 • práva na opravu,
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy obchod@virtualne.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Inzerent je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov a nesie priamu právnu zodpovednosť za text a obrázok, ktorý prostredníctvom služieb publikuje. Prevádzkovateľ nemôže kontrolovať obsah inzerátov a nie je zaň zodpovedný, preto nakladanie s inzerátmi je osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom občanov, ktorí služby inzercie využívajú.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo v prípade porušenia týchto podmienok poskytovania služieb zrušiť poskytovanie služieb i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek inzerentovi alebo tretej strane.
 3. Prevádzkovateľ  neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému služieb. Je však v prvoradom záujme prevádzkovateľa, aby všetky funkcie služieb boli poskytované užívateľom a inzerentom na maximálnej možnej úrovni.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať službu, alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol prevádzkovateľ na možnosť týchto škôd upozornený.

VI. Podmienky pridania inzerátu

 1. Prevádzkovateľ zverejní na portáloch v sieti Virtualne.sk len inzeráty písané v slovenskom jazyku
 2. V inzercii je zakázané písanie textu inzerátu VEĽKÝMI PÍSMENAMI a pred názov inzerátu vkladať medzeru a znaky ako napr. ? ! ( ) : . „ @ # © a pod. Takéto inzeráty budú zo stránky vymazané.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:
  1. sa neriadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi   obsahujú alebo javia prvky národnostnej, rasovej alebo náboženskej diskriminácie alebo obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno   
  2. obsahom vyzývajú k násiliu a lebo nelegálnym akciám   
  3. obsahujú obscénny text alebo foto   
  4. majú sexuálny podtext a ponúkajú erotický tovar alebo služby   
  5. ponúkajú drogy alebo zbrane   
  6. sú bez konkrétneho obsahu napr. Ponuka práce na www (názov stránky)   
  7. obsahujú na priložených fotografiách cenníky, textové informácie, a pod.   
  8. ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky   
  9. sa svojim textom javia ako podvodné ponuky   
  10. obsahujú internetové služby a samostatné odkazy na webové stránky   
  11. obsahujú HTML tagy alebo iné skripty   
  12. ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD, letákov, dopisov, vkladanie letákov do obálok   
  13. ponúkajú časti tiel alebo telesné orgány
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty tj. inzeráty s rovnakým textom pridané na jeden portál v krátkom čase za sebou a inzeráty zaradené do neprislúchajúcich kategórií.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepovoliť alebo vymazať zobrazenie obrázkov, na ktoré nemá inzerujúci zakúpené licenčné práva alebo on sám nie je ich autorom. Vkladateľ obrázkov si je plne vedomý, že za porušenie autorského zákona nesie plnú zodpovednosť a prevádzkovateľ portálu sa dištancuje od akejkoľvek zodpovednosti voči tretím osobám.
 6. Pri opakovanom porušovaní hore uvedených podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť inzerentovi možnosť inzerovať na portáloch v sieti Virtualne.sk
 7. Zverejnený inzerát bude na stránkach viditeľný na dobu určenú inzerantom a po tejto dobe bude automaticky vymazaný.
 8. Zrušiť inzerát pred vypršaním určenej doby inzercie môžu len registrované osoby.
 9. Tieto podmienky pre pridávanie inzerátov nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa potreby zmeniť, podobne ako aj právo meniť a vylepšovať služby poskytované v sieti Virtualne.sk a to predchádzajúceho oznámenia zmien inzerentovi a bez jeho súhlasu.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky ostatné vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom pre vzniknuté spory je všeobecný súd prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné zmluvné podmienky inzercie a podmienky používania služieb inzercie na mestských portáloch siete Virtualne.sk meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zmenené znenie podmienok je prevádzkovateľ povinný zverejniť na tomto mieste.
 3. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť pridaním inzerátu.

 

Pre firemné profily siete Virtualne a www.stavebnik.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., so sídlom Nižovec 2A, 960 01  Zvolen, IČO: 36046884, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6957/S  ("WEBY GROUP"), je prevádzkovateľ internetových mestských portálov v sieti Virtualne.sk , portálov Stavebnik.sk, Dobrarada.sk a Couvarit.sk. WEBY GROUP  je oprávnený poskytovať reklamné služby na webových sídlach na doménach: virtualne.sk, stavebnik.sk, dobrarada.sk a couvarit.sk. Súčasťou portálov je systém banerov, PR článkov  a Katalóg firiem v ktorých WEBY GROUP zverejňuje reklamu tretích strán vo forme obsahovej a audiovizuálnej prezentácie, ktorá slúži na podporu a propagáciu výrobkov a služieb tretích strán a na prezentáciu samotnej tretej strany ("Firemný profil").
 2. Pojem  VOP označuje tieto obchodné podmienky reklamy na vyššie uvedených doménach.
 3. Pojem Reklamné služby podľa týchto VOP označuje plnenia podľa aktuálnej ponuky WEBY GROUP, ktoré sú charakterizované v týchto VOP.
 4. Pojem Doplnkové produkty podľa týchto VOP označuje rozširujúce funkcionality Firemného profilu, ktoré sú Zákazníkovi dostupné za cenu podľa Cenníka na vopred určené obdobie; cena všetkých dostupných Doplnkových produktov je zahrnutá v Cenníku.
 5. Objednávateľ je fyzická osoba podnikateľ, vrátane fyzických osôb, ktoré dosahujú príjmy z vytvorenia alebo z použitia diela, to bez ohľadu na skutočnosť, či majú postavenie samostatne zárobkovo činných osôb v zmysle aktuálne platných zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení, alebo právnická osoba, vrátane sprostredkovateľskej reklamnej alebo mediálnej agentúry, ktorá uzatvorila so WEBY GROUP Zmluvu o zverejnení Firemného profilu alebo iných služieb podľa týchto VOP.
 6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých dohôd a zmlúv a objednávok o poskytovaní služieb na internetových portáloch  na doménach virtualne.sk, stavebnik.sk, dobrarada.sk a couvarit.sk a podmienky tu ustanovené je možno meniť len na základe písomnej dohody medzi Objednávateľom a WEBY GROUP.

 

II. Zmluva

 1. Zmluva o poskytnutí služieb podľa týchto VOP ("Zmluva") je uzatvorená ak Objednávateľ vyplní a záväzne potvrdí objednávkový formulár s údajmi potrebnými na vytvorenie Firemného profilu a vyjadrí súhlas s týmito VOP a to jednak v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 2. WEBY GROUP vytvorí  Objednávateľovi prístupové údaje do administračného rozhrania (prihlasovacie meno a heslo) a oznámi ich Objednávateľovi formou elektronickej pošty, alebo formou SMS správy. Obsah jednotlivých údajov v Katalógu firiem môže zadávať alebo meniť priamo Objednávateľ v administračnom rozhraní alebo úpravy vykoná na základe požiadaviek Objednávateľa WEBY GROUP. Ak Objednávateľ stratí heslo, pri zadaní platnej emailovej adresy zadanej pri objednávaní mu systém zašle heslo elektronickou poštou. O zmenu hesla môže oprávnená osoba Objednávateľa požiadať WEBY GROUP aj telefonicky.
 3. Objednávateľ môže doobjednať ďalšie služby počas trvania zmluvy (i) online formulárom na online.katalogovezapisy.sk, (ii) emailom, (iii) písomnou objednávkou.
 4. Objednávateľ  je povinný uvádzať pravdivé údaje, ktoré sú označené ako povinné.

 

III. Vytvorenie  a úprava údajov Firemného profilu

Údaje vo Firemnom profile obsahujú údaje o Objednávateľovi  a musia byť v súlade s pokynmi Manuálu pre vyplnenie, ktorý je súčasťou administračného rozhrania. Naplnenie a úpravu údajov firemného profilu realizuje Objednávateľ svojpomocne kedykoľvek prostredníctvom admin rozhrania. Objednávateľ je oprávnený používať v rámci firemného profilu vlastné html kódy, preberá však za ne plnú zodpovednosť. Vyplnenie a úpravu údajov Objednávateľa môže na základe objednávky realizovať aj WEBY GROUP. Tieto služby sú spoplatnené podľa platného cenníka. WEBY GROUP vykonáva kontrolu údajov uvedených Objednávateľom a je oprávnený upraviť ich tak, aby vyhovovali kritériám zverejnenia.

 

IV. Druhy Firemných profilov

1. Objednávateľ si môže v Katalógoch firiem objednať jeden z nasledujúcich Firemných profilov: 

A.  Firemný UNIprofil v sieti mestských portálov Virtualne.sk

 • obsahuje:
 1. Administratívne údaje o firme – logo, názov, adresa, tel. čísla, fax, E-mail,  2 spätné linky na vlastnú web stránku (spätný odkaz), stručnú charakteristiku činnosti a doplnkové údaje
 2. Texty s obrázkami na podstránkach O nás a Naše služby (popis činnosti, popis služieb a tovarov). Text na každej z uvedených dvoch podstránok môže obsahovať 1 spätný link (nofollow) na vlastnú web stránku.
 3. Úvodný banner – 5 reklamných obrázkov cirkulujúcich na jednej pozícii
 4. Mapu - vyznačenie sídla firmy na mape mesta, otváracie hodiny,
 5. Vyznačenie pobočiek, zastupiteľstiev, obchodných zástupcov a pod., aj s možnosťou zverejnenia otváracích hodín pobočky
 6. Fotogalériu s možnosťou zobrazenia 10 obrázkov a krátkeho textu
 7. Tabuľku, ktorá môže poslúžiť ako cenník poskytovaných služieb a produktov
 8. Top ponuky -  12 akciových služieb a produktov, ktoré slúžia na propagáciu na samostatnej podstránke mestského portálu, nazvanej TOP PONUKY FIRIEM
 9. Inzerciu – zadávanie inzerátov propagujúcich služby, alebo produkty Objednávateľa na ďalších 3 samostatných podstránkach mestských portálov a to do 12 aktívnych inzerátov v sekcii INZERCIA, do 2 aktívnych inzerátov v sekcii INZERCIA – REALITY (Výnimkou v počte zverejnených inzerátov je reklamná služba Modul Reality) a do 12 aktívnych inzerátov v sekcii PONUKA PRÁCE. Inzerát je možné zverejniť súčasne na všetkých mestských portáloch v sieti Virtualne.sk
 10. Videogalériu – vkladanie videa z YouTube.com
 11. Odkazy na sociálne siete
 12. Blog – články s obrázkami a 2 spätnými linkami (nofollow) z každého článku. Počet článkov v blogu je 12 v rámci dvanástich mesiacov.
 13. Hromadné SMS - zasielanie hromadných SMS správ registrovaným osobám. Odosielanie SMS správ je spoplatnené podľa platného cenníka kreditu SMS správ. Odoslané SMS správy sa odpočítavajú zo zakúpeného kreditu Objednávateľa. Zoznam registrovaných osôb je prístupný v admin rozhraní Objednávateľa.
 14. Dotazník Firemného UNIprofilu - umožňuje získavať registrácie osôb a odoslať súbor na stiahnutie. Tento je odoslaný registrovanej osobe automaticky po odoslaní vyplneného formulára. Zoznam registrovaných osôb je prístupný v admin rozhraní Objednávateľa.
 15. Rýchla správa – 160 znaková správa s notifikáciou v mobilnej aplikácii Virtualne
 16. Štatistiky videní firemného profilu
 • firemný profil sa zobrazuje aj v mobilnej aplikácii VIRTUALNE
 • firemný profil umožňuje SEO optimalizáciu firemnej prezentácie
 • zaručuje vyhľadateľnosť na portáli, na ktorom je firemný profil zverejnený
 • umožňuje Objednávateľovi vykonávať úpravy svojho firemného profilu v administračnom rozhraní  online
 • obsahuje zaradenie do dvoch kategórií v Katalógu firiem podľa predmetu činnosti s jednotným popisom a jednou url adresou
 • firemný profil sa zobrazuje po Prednostných firemných profiloch na poslednej pozícii
 • WEBY GROUP môže zmeniť zaradenie do sekcií navrhovaných Objednávateľom, pokiaľ si Objednávateľ nevybral sekcie Katalógu firiem zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu, WEBY GROUP je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do kategórie/kategórií podľa vlastného posúdenia
 • umiestnenie a vyhľadateľnosť v Katalógu firiem do 14 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.

B. Firemný profil Vizitka+ na portáli Stavebnik.sk

Firemný profil Vizitka + od 1.1.2020 nie je distribuovaný. Tento bod platí iba pre firmy, ktoré mali tento produkt zakúpený pred uvedeným dátumom.

 • obsahuje:
 1. Administratívne údaje o firme – logo, názov, adresa, tel. čísla, fax, E-mail, link na vlastnú web stránku (spätný odkaz), stručnú charakteristiku činnosti a doplnkové údaje
 2. Text a fotografiu (popis činnosti, popis služieb a tovarov)
 3. Mapu - vyznačenie sídla firmy na mape mesta, otváracie hodiny,
 4. Vyznačenie pobočiek, zastupiteľstiev, obchodných zástupcov a pod., aj s možnosťou zverejnenia otváracích hodín pobočky,
 5. Tabuľku, ktorá môže poslúžiť ako cenník poskytovaných služieb a produktov
 6. Zoznam 5 akciových služieb a produktov, ktoré slúžia na propagáciu na samostatnej podstránke mestského portálu, nazvanej TOP PONUKY FIRIEM
 7. Inzerciu – zadávanie inzerátov propagujúcich služby, alebo produkty Objednávateľa na 2 samostatných podstránkach a to do 10 aktívnych inzerátov v sekcii STAVEBNÁ INZERCIA a do 10 aktívnych inzerátov v sekcii PONUKA PRÁCE.  Inzerát je možné zverejniť súčasne na  šiestich mestských portáloch v sieti Virtualne.sk
 8. Odkazy na sociálne siete
 9. Využívanie systému Zadaj dopyt
 10. Informácie o Verejných súťažiach
 11. Štatistiky videní firemného profilu
 • zaručuje vyhľadateľnosť na portáli, na ktorom je firemný profil zverejnený
 • firemný profil umožňuje SEO optimalizáciu firemnej prezentácie
 • umožňuje Objednávateľovi vykonávať úpravy svojho firemného profilu v administračnom rozhraní  online
 • obsahuje zaradenie do jednej kategórie v Katalógu firiem podľa predmetu činnosti s jednotným popisom a jednou url adresou
 • firemný profil sa zobrazuje na pozícii po Prednostných firemných profiloch
 • WEBY GROUP môže zmeniť zaradenie do sekcií navrhovaných Objednávateľom, pokiaľ si Objednávateľ nevybral sekcie Katalógu firiem zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu, WEBY GROUP je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do kategórie/kategórií podľa vlastného posúdenia
 • umiestnenie a vyhľadateľnosť v Katalógu firiem do 14 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.

C. Firemný profil Komplet na portáli Stavebnik.sk

 • obsahuje:
 1. Administratívne údaje o firme – logo, názov, adresa, tel. čísla, fax, E-mail, link na vlastnú web stránku (spätný odkaz), stručnú charakteristiku činnosti a doplnkové údaje
 2. Text a fotografiu (popis činnosti, popis služieb a tovarov)
 3. Mapu - vyznačenie sídla firmy na mape mesta, otváracie hodiny,
 4. Vyznačenie pobočiek, zastupiteľstiev, obchodných zástupcov a pod., aj s možnosťou zverejnenia otváracích hodín pobočky
 5. Fotogalériu s možnosťou zobrazenia 20 obrázkov a krátkeho textu
 6. Zoznam 12 akciových služieb a produktov, ktoré slúžia na propagáciu na samostatnej podstránke mestského portálu, nazvanej TOP PONUKY FIRIEM
 7. Inzerciu – zadávanie inzerátov propagujúcich služby, alebo produkty Objednávateľa na 2 samostatných podstránkach a to  do 12 aktívnych inzerátov v sekcii STAVEBNÁ INZERCIA a do 12 aktívnych inzerátov v sekcii PONUKA PRÁCE.  Inzerát je možné zverejniť súčasne na všetkých mestských portáloch v sieti Virtualne.sk
 8. Videogalériu – vkladanie videa z YouTube.com
 9. Odkazy na sociálne siete
 10. Kalendár podujatí
 11. Pridávanie 12 firemných článkov ročne
 12. Využívanie systému Zadaj dopyt
 13. Štatistiky videní firemného profilu
 • zaručuje vyhľadateľnosť na portáli, na ktorom je firemný profil zverejnený
 • firemný profil umožňuje SEO optimalizáciu firemnej prezentácie
 • umožňuje Objednávateľovi vykonávať úpravy svojho firemného profilu v administračnom rozhraní  online
 • obsahuje zaradenie do troch kategórií v Katalógu firiem podľa predmetu činnosti s jednotným popisom a jednou URL adresou
 • firemný profil sa zobrazuje na pozícii po Prednostných firemných profiloch
 • WEBY GROUP môže zmeniť zaradenie do sekcií navrhovaných Objednávateľom, pokiaľ si Objednávateľ nevybral sekcie Katalógu firiem zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu, WEBY GROUP je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do kategórie/kategórií podľa vlastného posúdenia
 • umiestnenie a vyhľadateľnosť v Katalógu firiem do 14 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.

 

V. Reklamné Služby

1. WEBY GROUP poskytuje nasledovné  doplnkové produkty v Katalógu firiem, ktoré je možné kombinovať s firemným profilom:

A. Zverejnenie firemného profilu v ďalšej kategórii služieb – nad rámec objednaného firemného profilu

B. Naplnenie firemného profilu Objednávateľa pracovníkmi WEBY GROUP. Objednávateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť podklady pre naplnenie firemného profilu a poskytnúť  potrebnú súčinnosť.

C. Sponzorovaný odkaz v kategórii - prednostný výpis, ktorý sa zobrazuje v Katalógu firiem v konkrétnej Objednávateľom zvolenej sekcii vždy nad štandardným umiestnením firemných profilov.

D. Kategória služieb Eshopy  - zobrazenie nad rámec firemného profilu v kategórii Internetový predaj, E-shopy, ktorá sa zobrazuje súčasne na všetkých mestských portáloch siete Virtualne.sk

E. Modul Ubytovanie - zobrazenie komplexnej informácie o izbách a ubytovacích kapacitách s rezervačným dotazníkom.

 •  Možnosť kombinovať iba s Firemným UNIprofilom
 •  Možnosť aktivácie modulu Piktogramy – zobrazenie vybavenosti ubytovacích kapacít piktogramami

F. Modul Stravovanie – zobrazenie jedálneho lístka a denného menu

 •  Možnosť kombinovať iba s Firemným UNIprofilom
 •  Možnosť pravidelného plnenia denného menu pracovníkmi WEBY GROUP za príplatok podľa platného cenníka

G. Modul Reality – modul pre realitné kancelárie umožňuje zadávanie realít k svojmu firemnému profilu a naviac do sekcie Inzercia – reality.

 • Možnosť kombinovať iba s Firemným UNIprofilom

H. Modul Inzercia +24 – Umožňuje pridať ďalších 24 aktívnych inzerátov naviac. Služba je objednaná na dobu neurčitú s platbou raz ročne.

I. Modul Fotogaléria +90 - Umožňuje vytvárať kategórie fotogalérie a do nich pridať ďalších 90 obrázkov. Služba je objednaná na dobu neurčitú s platbou raz ročne.

J. Zverejnenie PR článku na v sekcii Téma mesiaca + emailing – jednorazové zverejnenie PR článku. Textová upútavka s obrázkom na PR článok bude zverejnená v sekcii Téma mesiaca na úvodnej stránke portálu Stavebnik.sk Celý   článok bude uverejnený v príslušnej sekcii Archívu článkov a zostáva v nej do vypršania služby stránky, resp. do konca Zmluvy s Objednávateľom.  Zverejnenie článku je kombinované s mailingom minimálne na 500 emailových adries firiem a zaregistrovaných užívateľov.

 •  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet

K. Partner sekcie - zverejnenie loga Objednávateľa vo veľkosti 150x110px, ktoré je umiestnené vo všetkých kategóriách jednej vybratej sekcie hlavného menu  v pravom stĺpci  v Partneri sekcie s preklikom na www stránku Objednávateľa, alebo na firemný profil Objednávateľa, alebo na PR článok. Služba sa objednáva na jeden mesiac.

 •  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet

L. Partner kategórie - zverejnenie loga Objednávateľa vo veľkosti 150x110px, ktoré je umiestnené v jednej kategórii z vybratej sekcie hlavného menu  v pravom stĺpci  v Partneri sekcie s preklikom na www stránku Objednávateľa, alebo na firemný profil Objednávateľa, alebo na PR článok. Služba sa objednáva na jeden mesiac.

 •  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet

M. Firemný článok Mikroweb  - zverejnenie jedného PR článku na mikrowebe zo siete portálu Stavebnik.sk. Zoznam mikrowebov je umiestnený na adrese http://www.stavebnik.sk/seo-optimalizacia.html. Článok môže obsahovať maximálne dva spätné odkazy na www Objednávateľa.

 •  Možnosť kombinovať iba s Firemným profilom Komplet

N. Spätný odkaz z redakčného článku  - prenájom spätného odkazu z redakčného článku internetových mestských portálov v sieti Virtualne.sk,  a portálov Stavebnik.sk, Dobrarada.sk a Couvarit.sk

 

2. WEBY GROUP poskytuje reklamné služby na  internetových mestských portáloch v sieti Virtualne.sk ,  a portáloch Stavebnik.sk, Dobrarada.sk a Couvarit.sk vo forme banerovej reklamy. Ponuka banerovej reklamy je uvedená v platnom Cenníku služieb.     Poskytovanie reklamných služieb je podmienené objednávkou Objednávateľa doručenou v elektronickej, alebo písomnej podobe WEBY GROUP  a je súčasťou Zmluvy s Objednávateľom.

 

VI. Riešenie incidentov a závad

1. WEBY GROUP je povinný riešiť incidenty a odstraňovať závady, a to v lehotách uvedených v bode 5 tohto článku 

2. Pre účely stanovenia spôsobu a doby odstránenia závad a vyriešenia incidentu sa rozlišujú tieto kategórie závad a incidentov takto:

a. kritické závady – vady takého charakteru, ktoré sú zásadnou prekážkou vo fungovaní reklamných služieb definovaných v článku IV týchto všeobecných obchodných podmienok u a zásadným spôsobom znemožňujú ich využitie.  Jedná sa napríklad o nezobrazenie celého firemného profilu, alebo firemného UNIProfilu na doméne Objednávateľa, alebo na portáli mesta. 

b. vážne závady – vady, ktoré zásadným spôsobom neznemožňujú chod Reklamných služieb definovaných v článku IV týchto všeobecných obchodných podmienok a ich využitie pre primárne stanovený účel. Jedná sa o závady, ktoré obmedzujú závažným spôsobom funkčnosť niektorých modulov firemných profilov a firemného UNIProfilu, napríklad nezobrazenie kontaktných údajov, nefunkčné spätné odkazy, nemožnosť pridať inzerát, nefunkčná admin sekcia pre úpravu údajov Objednávateľom, alebo nefungujúce odkliky  „Odpovedať na ponuku“ v inzerátoch. 

c. drobné závady - chyby, ktoré zásadným spôsobom neznemožňujú využitie reklamných služieb definovaných v rámci
týchto všeobecných obchodných podmienok.  Jedná sa o závady, ktoré obmedzujú nežiaducim spôsobom funkčnosť, napr. drobný nesúlad v grafickom zobrazení, umiestnení reklamy a podobných drobných chýb vzniknutých napríklad napĺňaním textov v administrácii, chyby grafického či kozmetického charakteru.

d. incident  - chyba na strane užívateľa alebo tretej strany, ktoré môže mať charakter kritickej, vážnej či drobnej závady, avšak bolo zapríčinené užívateľom alebo treťou osobou. Za incident nenesie Dodávateľ žiadnu zodpovednosť a nie je viazaný lehotami uvedenými  v bode 5 (reakčná doba, doba pre vyriešenie) a nie je povinný podieľať sa na odstraňovaní následkov takto zapríčinených incidentov.

 

3. Za závady sa ďalej nepovažujú ďalej uvedené prejavy Programu, pričom v takýchto prípadoch nevznikajú Dodávateľovi žiadne nároky zo zodpovednosti za vady ani nárok na odstúpenie od Zmluvy:

a. prípadné chybné hlásenia alebo iné obdobné prejavy, ktoré nemajú žiadny vplyv na funkčnosť reklamných služieb a nespôsobujú žiadne odchýlky od jeho zjednaných vlastností;

b. absencia vlastností či funkcií, ktoré nie sú výslovne uvedené v špecifikácii reklamných služieb v článkoch IV a v týchto všeobecných obchodných podmienok. 

4. Objednávateľ je povinný oznámiť závadu iba elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu podpora@virtualne.sk a kópiu na podpora24@webygroup.sk.

V prípade kritickej závady,  pre dodržanie reakčnej doby a doby pre vyriešenie, je Objednávateľ  vždy povinný závadu oznámiť telefonicky v pracovnom čase: pondelok – štvrtok od 7.30 – 16.00 hod. a v piatok  od 07:30 – 15:00 na zákaznícku linku: 045/ 5322 136 a mimo tohto pracovného času na mobilný telefón pre Hot-line 0905 239 761 a následne zadať informácie o závade tiež prostredníctvom emailu na príslušné adresy.


5.    Dodávateľ garantuje tieto lehoty:

Druh požiadavky

Reakčná doba

Doba vyriešenia *)

Kritická závada (bod 2.a) Okamžite v pracovnej dobe  Do 2 pracovných dní
Vážna závada (bod 2.b)  Do 16 pracovných hodín Do 4 pracovných dní
Drobná závada (bod 2.c) Do 3 pracovných dní Do 10 pracovných dní

 


 *) v prípade, že sa jedná o závadu mimoriadneho charakteru vyžadujúcu dlhšiu dobu na vyriešenie, či incident spôsobený skutočnosťami, ktoré nemôže WEBY GROUP ovplyvniť (výpadok internetových spojení apod.), je WEBY GROUP oprávnený predĺžiť dobu vyriešenia o dobu nevyhnutnú na vyriešenie. O tomto je WEBY GROUP povinný Odberateľa okamžite informovať emailom
 

VII. Spoločné ustanovenia

1. WEBY GROUP predstavuje pre Objednávateľa dátové centrum so zabezpečením integrity dát, bez ohľadu na ich účel. Objednávateľ  je oprávnený vo firemnom profile zverejňovať vlastné materiály, a to písomné, obrazové aj audiovizuálne, podľa objednaného firemného profilu. WEBY GROUP na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. WEBY GROUP nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený či uložený Objednávateľom vo firemnom profile. Ak sa WEBY GROUP dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom v Katalógu firiem, bezodkladne k nim zamedzí prístup a informuje o tom Objednávateľa.

2. Služby poskytované Objednávateľovi obsahujú aj produkty a služby tretích strán (mapové podklady, zapojenia sociálnych sietí,  tlačidlá zdieľania a podobne). WEBY GROUP monitoruje, no nezodpovedá za funkčnosť služieb tretích strán. WEBY GROUP je oprávnený zmeniť, nahradiť, alebo vypnúť službu tretej strany v prípade jej nefunkčnosti.  

3. WEBY GROUP je oprávnený na základe vlastného uváženia zamedziť Objednávateľovi prístup k Firemnému profiu – blokovať ho v prípade ak:

 • Dôjde k podozreniu porušenia zákona

 • Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením svojho splatného záväzku alebo v omeškaní so zaplatením zálohovej faktúry;

 • Objednávateľ  porušil niektorú zo svojich povinností podľa týchto VOP a nápravu nezjednal ani v primeranej lehote stanovenej na nápravu.

4. WEBY GROUP je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť WEBY GROUP v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia  WEBY GROUP) a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré WEBY GROUP bránili v poskytovaní služieb. WEBY GROUP sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť Objednávateľa písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch.

5. Pri ukončení zmluvného vzťahu Objednávateľ stráca prístup k zverejneným údajom. Údaje Objednávateľa sú vymazané.

 

VIII. Platobné podmienky

 1. Cenu za Firemné profily a Reklamné služby Objednávateľ uhradí na základe zálohovej, alebo ostrej faktúry vystavenej WEBY GROUP, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. V prípade platby na základe zálohovej faktúry vystaví WEBY GROUP po pripísaní sumy na účet Objednávateľovi platný daňový doklad.
 2. Aktuálne platné ceny Firemných profilov ako aj Reklamných služieb sú uvedené v tlačenom, alebo online Objednávkovom formulári a na internetových stránkach WEBY GROUP
 3. Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť a ukončiť tak zverejňovanie Firemného profilu a poskytovanie Reklamných služieb a to na základe písomnej výpovede doručenej na adresu sídla spoločnosti WEBY GROUP. Zmluvný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú, s ročnou fakturáciou ceny za poskytované služby,  zanikne na základe doručenej písomnej výpovede Objednávateľa do sídla WEBY GROUP v posledný deň už začatého fakturovaného obdobia
 4. WEBY GROUP môže od Zmluvy odstúpiť na základe oznámenia odoslaného elektronickou poštou (email) na adresu Objednávateľa uvedenú vo Firemnom profile alebo v Zmluve, ak Objednávateľ neuhradí v dobe splatnosti cenu za Firemný profil alebo ostatné reklamné služby.

 

IX. Osobné údaje

1. Pri procese registrácie Objednávateľa dochádza k uchovávaniu registračných informácií o osobách konajúcich v mene Objednávateľa (ďalej aj ako „oprávnené osoby“) v rozsahu meno, priezvisko, email na pracovisko a telefónne číslo na pracovisko, ktoré súvisia s plnením pracovných povinností oprávnenej osoby. Objednávateľ vyhlasuje, že poskytnutím osobných údajov oprávnenej osoby nenaruší vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť oprávnenej osoby, ktorá je jeho zamestnancom.  Objednávateľ je povinný poskytnúť údaje minimálne jednej kontaktnej osoby.

2. Oprávnená osoba Objednávateľa musí mať viac ako 16 rokov.

3. WEBY GROUP je oprávnený získavať osobné údaje, zhromažďovať a uchovávať ich v databáze, evidovať, využívať pri kontakte s objednávateľom  v súvislosti s poskytovaním služieb podľa týchto VOP, ako aj vykonávať iné úkony spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie  zmluvy  a na účel oprávnených záujmov vyplývajúcich z poskytovaných služieb.

4. WEBY GROUP je oprávnený sprístupniť osobné údaje Objednávateľovi a osobám konajúcim v mene Objednávateľa, ku ktorému sú údaje oprávnenej osoby ako kontaktnej osoby Objednávateľa priradené. Oprávnená osoba má právo:
kedykoľvek získať informácie o tom, aké osobné údaje sú spracovávané

 • na opravu osobných údajov, alebo obmedzenie spracovávania a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov ak nie je obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov
 • má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov


5. WEBY GROUP nevykonáva zverejnenie osobných údajov ani prenos osobných údajov tretím stranám. Osobné údaje oprávnenej osoby nie sú spracovávané mimo krajín Európskej únie.

6. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvy a platí aj počas času určeného osobitnými zákonmi na plnenie povinností WEBY GROUP súvisiacich najmä s archiváciou a registratúrou.

7. WEBY GROUP  je oprávnený zapojiť do vykonávania spracovateľských činností Sprostredkovateľa, za predpokladu, že s ním uzatvorí písomnú dohodu, ktorá Sprostredkovateľovi  uloží rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, aké má WEBY GROUP podľa týchto VOP. Ak Sprostredkovateľ  nesplní svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy, týkajúce sa ochrany osobných údajov, WEBY GROUP je v plnej miere zodpovedný voči Objednávateľovi za nesplnenie týchto povinností Sprostredkovateľom.

8. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.
 

X. Osobné údaje registrovaných osôb Objednávateľa

1. V rámci niektorých služieb (Dotazník Firemného UNIprofilu, Hromadné SMS) poskytovaných Objednávateľovi dochádza k získavaniu osobných údajov registrovaných osôb (Meno, priezvisko, telefónne číslo, email). Osobné údaje registrovaných osôb sú získavané službou objednanou Objednávateľom a výhradne pre Objednávateľa. Údaje registrovaných osôb sú prístupné Objednávateľovi v admin rozhraní firemného profilu.

2. WEBY GROUP sa zaväzuje tieto údaje nesprístupniť ani neposkytnúť tretej strane ani ich využívať ich pre vlastnú potrebu.

3. Objednávateľ je pred využitím služieb spojených so získavaním osobných údajov povinný uzatvoriť s WEBY GROUP zmluvu o spracovávaní osobných údajov, ktorá je Objednávateľovi dostupná v admin sekcii Firemného UNIprofilu.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva podľa týchto VOP je uzatvorená na dobu neurčitú, ak nie je v objednávke a/alebo zmluve uvedené inak.

2. WEBY GROUP je oprávnený v zmysle zákona o reklame a zákona o eletronických komunkáciách doručovať emailom informácie o vlastných podobných tovaroch a službách osobám, ktoré si vytvorili Firemný profil v Katalógu firiem. Príjemca elektronickej pošty má kedykoľvek možnosť odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania, zaslaním emailovej správy na info@virtualne.sk a spôsobom uvedeným pri každej doručenej správe, ak také použitie predtým neodmietol.

3.Objednávateľom, ktorí v čase vytvorenia Firemného profilu vyjadrili súhlas so zasielaním reklamných emailových správ, je WEBY GROUP oprávnený doručovať reklamné správy formou elektronickej pošty, počas doby trvania zmluvy. Tento súhlas sa považuje za predchádzajúci súhlas s doručovaním reklamy v zmysle platných ustanovení zákona č.. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na info@virtualne.sk a spôsobom uvedeným pri každej doručenej správe.

4. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami Objednávateľ potvrdzuje, že bol s týmito VOP oboznámený a akceptuje ich v plnom rozsahu. Spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP, pričom sa na uzatvorený právny vzťah medzi spoločnosťou WEBY GROUP, s.r.o. a Objednávateľom sa vzťahujú vždy aktuálne VOP. Tieto VOP sú platné od 1.1.2022