Náš tím

"Jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíme." Steve Jobs

Kontaktné údaje

 

 

Zákaznícka linka: 045 222 1888Kontaktujte nás cez Messenger
Pondelok - Štvrtok 07:30 - 16:00
Piatok 07:30 - 15:00

E-mail obchodné informácie obchod@virtualne.sk
E-mail výroba a školenia: info@virtualne.sk

Núdzová linka
Mobil: 0905 239 761
E-mail: podpora@virtualne.sk

WEBY GROUP, s.r.o.
Divízia VIRTUALNE
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
www.webygroup.sk

IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535

Číslo účtu ČSOB : 4004521039/7500
IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Obchodný register: OS Banská Bystrica,
vložka číslo 6957/S