Blog

Komunitný marketing. Vízia budúcnosti?

Katarína Gavurová
05.11.2021 14:13
Až 86% zákazníkov dôveruje ústnym odporúčaniam. Odporúčania známych zvyšujú šancu nákupu produktu až 4-násobne. Viac sa nakupuje zo zdieľaní ako z reklamy. To je sila komunitného marketingu. 
Komunitný marketing. Vízia budúcnosti?

 

Vytvoriť si komunitu ľudí okolo svojej firmy. Fanúšikov, pravidelných zákazníkov, alebo iných ambasádorov znamená vybudovať si nezávislosť na vyhľadávačoch, alebo na platenej reklame ktorá je z roka na rok drahšia. A čo viac? Získať viac zákazníkov. Ak vám to zarezonovalo v ušiach, tak poďme na to. Tu je všetko čo sa oplatí vedieť o komunitách.


Prečo vytvárame komunity? 

Je nám to prirodzené. Socializácia je jednou zo základných ľudských potrieb. A po skúsenostiach z odlúčenia v rámci protipandemických opatrení o to naliehavejšia. 

Komunita je skupina ľudí, ktorí majú niečo spoločné. Zvyky, hodnoty, normy, presvedčenia, národnosť, záujmy....Komunity vznikajú úmyselne, hľadaním ľudí s podobnými záujmami. Alebo vznikajú neúmyselne, napríklad umiestnením. Príkladom je komunita rodiny, obce, mesta, bytového domu, štátu....

Vznik komunít nie je viazaný iba na fyzický svet a umiestnenie. Novodobé internetové siete umožnili vznik on-line komunít. Tieto komunity sú často založené na vzťahoch, ktoré presahujú najbližšiu rodinu, ich členovia sú v pravidelnom kontakte. Niektoré online komunity prestupujú aj do fyzického sveta. Cez spoločné podujatia, na ktorých sa stretávajú ľudia, ktorí sa dovtedy poznali iba cez internet. Takéto podujatia utužujú putá v komunite. Umožňujú jej, aby sa vyvíjala a rástla. 

Komunity majú obrovský prínos. Sú to miesta, kde sa môžu ich členovia slobodne vyjadrovať v rámci  ich hodnôt a názorov. Získavaná podpora spolupatričnosti vedie k samým dobrým veciam. Znižuje v ľuďoch strach, odstraňuje úzkosť. Dodáva sebadôveru. Poskytuje vedomosti. Vytvára priestor pre obojstrannú komunikáciu. 

Komunita znižuje strach

Dnes už ani nevieme presne spočítať, v koľkých komunitách vlastne figurujeme. Vytvárame ich, vyhľadávame a zapadáme do nich veľmi prirodzene. Dnes, silne unavení z reklám, už neznášajúc oslovenia „zákazník“, či „cieľová skupina“. Oveľa menej tolerujeme tieto chladné obchodné názvy bez ľudskosti. Komunitne orientovaný marketing pracuje s ľuďmi nie ako so štatistickými kategóriami, ale ako bytosťami, ktoré sú aktívne zapojené do života značky. 

 

Aké sú znaky komunity? 

Prítomnosť komunity dokazujú 3 hlavné znaky: 

  1. Vnútorné vedomie identity, vedomie spolupatričnosti vnútri komunity a vedomie odlišnosti od ľudí, ktorí do nej nepatria
  2. Rituály, špecifické konanie pre danú komunitu
  3. Zodpovednosť a zmysel pre povinnosť voči komunite

To, čo spája komunitu je spoločná identita, napríklad v etnických komunitách. Alebo v regionálnych komunitách (som zvolenčan/ka, som východniar/ka, som slovák/slovenka). Identita je daná spoločnou históriou, alebo skúsenosťami. 

Oslovte komunitu vo vašom meste, zákazníkov, ktorí sú vám najbližšie. Spravte im top ponuku, špecializovanú iba pre nich. Ako na to? Cez profil vašej firmy na vašom meste Virtualne.sk »

Komunita vykazuje spoločné ciele. Môže to byť zdieľanie a získavanie informácií. Vzdelávanie sa v profesne zameranej skupine ľudí. Môže to byť aj komunita s rovnakým hobby, alebo rovnakým športovým cieľom. Cieľom komunity môže byť aj predaj, nákup, alebo výmena komodít mimo tradičného komerčného sveta (Sashe, Facebook MarketPlace, inzertné portály)

Najsilnejším putom komunity je emócia. Láska, nenávisť, odpor, či vášeň. Silná emócia. Niečo čo je opakom nudy. 

Komunita jednoducho koexistuje s bežným správaním sa a životom. To znamená, že byť jej súčasťou nie je zaťažujúce a nie je sprevádzané tlakom. Členovia sa vyjadrujú slobodne o svojich cieľoch a nie je nikto, kto by ich volal na zodpovednosť, alebo dával časové limity (ak nie sú súčasťou rituálov komunity). Podpora bez tlaku na výkon je paradoxne tým najlepším predpokladom pre dosiahnutie cieľa. Člen komunity sa zaväzuje k svojmu cieľu sám, svojou vlastnou vnútornou motiváciou, nie tlakom zvonka. Komunita ako taká sa nehnevá, že ste sa jej dnes sľúbili a neprišli, pretože sa nemusíte nikomu viazať. 

Všetky tieto znaky ukazujú na to, akým spôsobom môžu firmy budovať svoje komunity, a aký to má zmysel. 

 

Čo majú úspešné a dlhodobé komunity naviac?

1. Slobodu prejavu

Pohodlie členov komunity slobodne vyjadriť svoj názor. Ten býva podobný názorom ostatných členov. Pretože sa jedná o spoločné hodnoty komunity. To vytvára povzbudivé prostredie. Tie najúspešnejšie komunity uznávajú aj dôležitosť názorov, ktoré sa odlišujú od väčšiny. 

Naopak, dysfunkčné skupiny, ktoré sú založené iba okolo jednej individuality majú tendenciu umlčať opačné hlasy. V prípade, že tento „vodca“ prestane byť aktívny, komunita sa často rozpadá. 

2. Bezpečný priestor

Citlivé riešenie sporov, a včasné odhalenia rizík. Opakované usmernenia v prípade narušovania stability skupiny sú tiež podstatné pre to, aby sa členovia komunity cítili chránení pred zneužitím. Je správne zmazať príspevky vo facebook skupine, ktoré sa netýkajú jej obsahu. Ak sa skupina funguje na zdieľaní informácií o dopravnej situácii a niektorý členovia vyvesujú posty úplne o inom, je potrebné ich mazať a týchto členov upozorniť, alebo exkomunikovať. Aj tieto opatrenia vytvárajú bezpečný priestor pre všetkých jej členov. 

Čo ďalej? Udržiavanie otvorenej komunikácie pri odhalení problému. Prikladanie dôležitosti hlasom jednotlivých členov, ak vyjadrujú obavy a ich primerané riešenie. Pocit férovosti je rozhodujúci pre prežívanie dobrých vzťahov a dobré vzťahy sú často kľúčovým motorom zapojenia ľudí do komunít.

3. Jasné zásady

Dlhodobé fungovanie a rast komunity zabezpečia jasné zásady. Sú dôležité preto, aby zabránili budúcim nejasnostiam. Sú prevenciou pred nedorozumeniami. Ak je povaha komunity a jej hodnoty zrozumiteľné všetkým, vylučujú sa prípadné narušenia. Pravidlá nedovolia členom komunity prekračovať hranicu očakávaní, ktoré boli nastavené od začiatku. 

Napríklad je potrebné na začiatku povedať, že vytvárate priestor na podporu nejakého sociálneho projektu a nie priestor na reklamu, to znamená, že členovia, ak sa nimi stanú, súhlasia vopred s tým, že nebudú môcť realizovať vlastnú reklamu v rámci skupiny. 

4. Podporu interakcií medzi členmi

Úspešné komunity vytvárajú prostredie v ktorom členovia aktívne komunikujú medzi sebou. Prečo je to dobré? Lebo členovia medzi sebou aktívne šíria emočnú nákazu. Prenášajú medzi sebou emóciu, ktorá komunitu spája.   

5. Viac lídrov

Pretože zabezpečujú rôznorodosť a väčší názorový rozsah. Títo sa na postupoch musia dohodnúť. A táto nevyhnutnosť so sebou prináša spravodlivejšie riešenia situácií

6.    Všesmernú komunikáciu

Najlepšie komunity nie sú určené iba jednosmernou komunikáciou od zakladateľov smerom k členom. Sú to komunity s rôznymi komunikačnými kanálmi. Komunity, ktoré umožňujú komunikáciu v online svete a aj vo fyzickom svete. Ktoré pravidelne informujú členov na rovnakej úrovni, kde nikto nevie viac, alebo menej. 

 

Čo je komunitný marketing?

Komunitný marketing je spojenie značky s konkrétnou komunitou, pomocou miesta a spôsobu komunikácie a ktoré vyjadruje výmenu hodnôt a vytváranie vzájomného zmyslu. Nemusí byť digitálna a komunity nemusia byť založené od nuly. Značky si môžu vybrať, či budú spolupracovať so zavedenými skupinami alebo si vytvoria svoje vlastné.

Komunitný marketing využíva zdieľanie a ústne podanie referencie ako hlavný marketingový kanál. Je to ten najdôveryhodnejší kanál. S potenciálnymi zákazníkmi v rámci komunity, ktorej značka musí byť plnohodnotným členom na úrovni iných členov a zaobchádza s nimi ako s rovnocennými partnermi. Je to dôležité. Iba z tejto pozície dokážete s komunitou rásť. A buďte dvojnásobne zodpovedný. Voči nej a jej členom. 

Značka ako plnohodnotný člen komunity

Komunitný marketing je najlepšou voľbou pre budúcnosť. Otrávenie z platených reklám, ktoré nás prenasledujú, a na druhej strane zvyšujúca sa ich cena a miera komplikovanosti pri ich zadávaní bude iba rásť. Zadávanie reklamy už teraz preberajú roboty. A ľudia zas robia a budú robiť aktivity, ktorými sa chrániť svoje osobné údaje pred zneužívaním. Dokonca aj dôvera voči influencerom postupne klesá, pretože ich existencia začína zaváňať peniazmi a aj tento kanál bude mať iba nejakú životnosť. 

Marketingový vizionár Seth Godin hovorí: Správne publikum môže mať aj iba 10 ľudí. Ja mu verím. Netreba mať veľké oči a začínať vo veľkom. Len začať. Zvoliť správnu tému a robiť malé pravidelné kroky. 

Komunity značiek sú silné preto, lebo sú stmelené emocionálnym putom. K značke a medzi ľuďmi, ktorí to cítia rovnako. Firmy tak môžu ľahšie vytvárať prirodzené väzby s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi. A čo je najpodstatnejšie, získavať spätnú väzbu na produkty a služby. Využívať ju pre skvalitnenie služieb. Od tých najpovolanejších. 

 

Aké výhody prinášajú komunity firmám? 

  1. Rast zdieľaní, nákupov zo zdieľaní a ústneho podania. Sú to priame sociálne dôkazy, ktoré poskytujú sami zákazníci svojmu okoliu a ktoré podporujú predaj aj mimo internetu
  2. Kvalitnejšie služby a zákaznícky zážitok, ak sa podnety zákazníkov z komunity aktívne premietajú do fungovania firmy. Nákup a po-nákupná radosť prinášajú zákazníkom lepšiu skúsenosť
  3. Vytváranie dlhodobých a lojálnejších vzťahov so zákazníkmi. Komunitný marketing v tomto ľahko prekonáva aj sebalepšie vernostné programy, pretože tie nevytvárajú také emotívne puto
  4. Firma a značka získavajú ľudskú tvár a pravosť. Autentickosť, transparentnosť. To všetko je podstatné pre dôveru voči firme, produktom a značke

 

Budovanie vlastných komunít

Budovanie komunity je dlhodobý proces. Vyžaduje si trpezlivosť a vášeň. Ide o budovanie vzťahu. Len nie s jedným zákazníkom, ale mnohými naraz. Na tento ceste, ak sa na ňu vydáme nás čaká silná skúška. Dokázať sa otvoriť rôznym názorom. Ustáť aj kritiku. Udržať v sebe vášeň a súčasne pokoru. No stáť dnes tvárou v tvár budúcnosti.....stojí to za to.  

 

Aké komunity môžete vytvoriť? 

Na internete, ale aj mimo neho. Pre on-line komunity môžete využívať skupiny na Facebook, nové sociálne siete ako napríklad Clubhouse (iba audio), alebo Caffeine (živé vysielania), či vytvoriť diskusné fóra priamo na vašom webe. Môžete organizovať pravidelné on-line školenia, alebo stretnutia. Mimo internetu zasa verejné podujatia (keď to bude zasa raz možné)

1. Komunitu fanúšikov s ambasádormi vašej značky

Výborne funguje pre značkový tovar. Pre autá, hudbu, perá, oblečenie, jedlo... Akýkoľvek tovar, ktorý kupujeme pravidelne, alebo na dlhú dobu. A kto sú ambasádori? Sú to ľudia, ktorí sú tak stotožnení s misiou značky, že to neváhajú obhajovať verejne. Svojou tvárou, svojím menom a svojím hlasom. Sú to existujúci zákazníci, vzťah s ktorými presahuje bežný zákaznícky vzťah. Títo ochotne obhajujú a predstavujú vašu značku. Ak ich nájdete viac, môžu vám pomáhať skupinu viesť. 

2. Podporiť sociálnu vec a myslieť to vážne

Presah firemného fungovania do reálneho života. Ak taký presah nájdete a dokážete v rámci fungovania firmy pozitívne ovplyvňovať život ľudí okolo vašej firmy, dokážete strhnúť viac ľudí, ktorí do toho pôjdu s vami. A to bez ohľadu na to, či niekedy používali váš produkt, alebo využili vaše služby. 

Môže to byť darovanie nespotrebovaných vecí, polotovarov, nedokonalých výrobkov. Podpora ochrany a čistoty prírody, záchrana živočíšnych druhov, podpora zvieraťa v zoologickej záhrade, či útulku. Ak spojíte vašu značku s týmto zvieraťom, môžu sa udiať krásne veci. Môže to byť aj podpora vzdelávania detí, alebo realizovanie podujatí pre seniorov. Komunitné regionálne projekty.

Potrebujete ukázať váš projekt v rámci vašej komunity? Vytvoriť preň web stránku s regionálnou reklamou? Tak to by vás mohlo zaujať toto riešenie »

3. Skupina predajcov, montérov, zamestnancov

Školenia, kurzy a on-line stretnutia. Živé vysielania z centrály, výroby. Môžete hosťovať programátorov, robiť interview so zaujímavými ľuďmi z vašej oblasti podnikania. Môžete ich vzdelávať, a vytvoriť prostredie, v ktorom si vymenia skúsenosti. 

4. Vzdelávanie 

A to naozaj o čomkoľvek.  Ak chcete, aby sa zákazníčky vášho kozmetického salónu starali o svoju pleť aj mimo sedení u vás, spojte ich. Ukazujte ako sa čo aplikuje, tipy a triky na každý deň. A oni sa zas medzi sebou podelia o radosť z vašich služieb. 
Vzdelávanie v on-line priestore môže byť vo veľkom aj v malom. Môže byť o rôznych témach. Spojených s vašimi produktami, alebo v prenesenej téme. 

5. Podpora v splnení cieľov

Kulturistika, ako aj iné športy. Chudnutie. Uzákonenie niečoho. Ochrana prírody. Alebo presvedčenie nejakého filmového štúdia, aby vydalo novú sériu seriálu....nie, to je asi mimo biznisu. Ale je to príklad komunity, ktorá môže reálne existovať. 
Ak viete o cieli, ktorý spája vašich zákazníkov je to jasné. Váš produkt ich v ňom môže pomáhať priamo, alebo nepriamo. No vaša podpora by mala presiahnuť iba daný produkt. 

Aká je misia vášho podnikania? Ako zasahuje do života ľudí? Aký presah má do života ľudí vo vašom meste, alebo obci? Odpoveďami sú krásne príklady komunít, ktorým môžete dať vzniknúť.