Blog

Do akej reklamy sa na Slovensku investuje najviac?

Katarína Gavurová
24.09.2021 09:36
Uplynulý rok sa niesol v znamení kolísania, no rozpočet na marketing prekonal aj minulé roky. Na Slovensku to bolo 140 miliónov eur. Do ktorých médií boli investované najviac?
Do akej reklamy sa na Slovensku investuje najviac?

 

 

Vďaka neštandardným pomerom roku 2020 firmy znižovali, a to najmä v prvom polroku, výdavky do reklamy. Niekde došlo k úplným škrtom. V druhom polroku však firmy začali viac komunikovať aj cez reklamu a v ňom sa investície dotiahli na úroveň roku 2019 a dokonca ho prekonali o 2,36%


Internetová reklama dobieha TV reklamu 

1.    Televízna reklama 44%
2.    Internetová reklama 39%
3.    Ostatné 17%


Nárast využívania reklamy na internete je daný vývojom využívania najmä mobilných zariadení a to v každej vekovej skupine. Uplynulý rok priniesol nárast využívania digitálnych technológií, ktorý celosvetovo predbehol viac rokov za niekoľko mesiacov. Počet používateľov internetu na Slovensku, od veku 12 rokov je 3,6 milióna ľudí. 

Ak si vezmeme, že mesačne používatelia na Slovensku otvoria 2 miliardy stránok, a z toho 1,5 miliardy je cez mobilný telefón, je jasné, ako sa trendy vyvíjajú aj v tomto roku. 


Aký formát reklám bol nakupovaný najviac?

•    39% display reklama (statické a dynamické banery) bez videa (Čo je display reklama)
•    22% reklama vo vyhľadávačoch
•    12% riadková inzercia
•    21% video reklama
•    5% natívna reklama (Čo je to natívna reklama)
•    2% ostatné druhy reklamy

Z pohľadu porovnania polrokov, v druhom polroku zaznamenala najväčší nárast natívna reklama a videoreklama. Natívna reklama je formátom reklamy, ktorý sa vyvíjal preto, lebo používatelia internetu už nereagujú na klasické banery, vyvinuli si tzv. banerovú slepotu. To znamená, že reklamu automaticky vytesňujú zo svojej pozornosti. Preto bolo potrebné nájsť formát reklamy, ktorý dokáže pritiahnuť pozornosť užívateľa internetu. 

Natívna reklama je reklama, ktorá je realizovaná vo formáte, ktorý je rovnaký ako formát okolitého obsahu. Je to napríklad produktová reklama vo filmoch (autá, hodiny v sérii James Bond). Alebo sú to sponzorované články, v ktorých sa hovorí o produkte spôsobom, ktorý sa viaže na aktuálne udalosti, celebrity a podobne. A takýto sponzorovaný článok je súčasťou iného redakčného obsahu. Natívna reklama sa tak dostáva do pozornosti spolu s formátom, aký si užívateľ vybral sám. Je prijímaná oveľa lepšie ako reklama, ktorá užívateľa pri konzumovaní iného obsahu na internete vyrušuje. 

 

Video v reklamách

•    34% reklám obsahuje video
•    66% reklám je bez videa


Jedna tretina reklám obsahuje video. A bude určite stúpať. Z dvoch logických dôvodov. Čítať a používať predstavivosť vyžaduje kopu času, ktorý už pri množstve spracovávaných podnetov nemáme. Výpovedná hodnota videa už v prvých 5-tich sekundách je neporovnateľná s inými formátmi. Takže v každom reklamnom formáte, kde sa dá využiť, bude pravdepodobne využívané viac. 


Počítačová verzia vs mobilná verzia

•    50% Počítač (pokles o 7%)
•    50% Mobil (nárast o 14%)


Roboty v nákupe reklám 

•    19% automatizovaný nákup reklám (softvérový nákup)
•    81% manuálny nákup reklám


Aký bude nasledujúci rok? 

Mali sme už viac ako rok a pol na to, aby sme sa v rámci podnikateľskej obce pripravili na obmedzujúce pandemické opatrenia. Nakupovanie sa silne presunulo na internet. Zákazníci ale znova využívajú telefonovanie ako bezpečnú a rýchlu cestu k informáciám.

Rozhodne sa bude točiť okolo mobilných telefónov a videí. Stále určite bude aj o budovaní obsahu web stránok, lebo investície do obsahu a do značky sú v dlhodobom horizonte jednou z najlepších investícií. Okrem toho asi bude rásť internetová reklama, hoci, ktovie akým pomerom pre jednotlivé médiá. 

S budovaním obsahu na internete môžete začať aj na našich portáloch, kde uverejníte vaše PR články, získate spätné odkazy, alebo regionálnou reklamou na portáli vášho mesta, pretože má komunitné zameranie a oveľa menej konkurenčné prostredie. 

(Stačí kliknúť. Anketa je anonymná, je to iba štatistický nástroj. Nie je ju možné využiť na cielenie reklamy, alebo zasielanie emailov. Žiadna registrácia nie je nutná)

Ak by existoval formát reklamy, ktorý v sebe kombinuje viac druhov reklamy, aj riadkovú inzerciu, aj reklamu v katalógoch, ktorá vám súčasne pomôže vo vyhľadávačoch a zabezpečí aj reklamu v mobilnej aplikácii, išli by ste do toho? 

Chcem vedieť viac

Zdroj: Združenie pre internetovú reklamu, www.iabslovakia.sk, Tlačové centrum