Blog

Čo potrebujete pre vytvorenie web stránky?

Katarína Gavurová
16.10.2019 10:46
Prehľadný článok so základnými informáciami o vytvorení web stránok rôznych druhov - na šablóne, s vlastnou grafikou, alebo web stránok zdarma. Zorientujte sa rýchlo vo svete web stránok, ich nákladoch na prevádzku. Dozviete sa aj o unikátnom KOMBI riešení jednoduchej web stránky s reklamou. 
Čo potrebujete pre vytvorenie web stránky?

 

1.    Doména
2.    Hosting
3.    Web stránka

a.    Web stránka zdarma
b.    Web stránka na šablóne s reklammou (kombi)
c.    Web stránka s vlastnou grafikou (drahšia)

4.    Zviditeľnenie pre Google – reklama na internete

 

Doména

 

Doména je www adresa, ktorú vpíšete do internetového prehliadača, keď chcete navštíviť konkrétnu webovú stránku. Je to jedinečný názov na internete (www.domenovemeno.sk). Tvorí časť emailovej adresy: nieco@domenovemeno.sk. Doménové meno potrebujete vtedy, ak chcete byť na internete vidieť pod nejakým názvom – napríklad názvov firmy, spolku, produktu alebo pod svojim vlastným menom. Doména predstavuje firemnú identitu. Krátka, jasná, dobre znejúca a zapamätateľná doména, má cenu zlata.

 

Registrácia domény 

Doména môže obsahovať minimálne 2 a maximálne 63 znakov. Použiť môžete písmena anglickej abecedy a-z, číslice 0-9 a pomlčku. Meno sa nesmie začínať ani končiť spojovníkom, pomlčka nesmie byť dvakrát za sebou, nesmie obsahovať znak "-" na tretej a súčasne štvrtej pozícii.

Domény v tvare www.nazovfirmy.sk sú doménou druhej úrovne. Doménové meno musí byť jedinečné  a stáva sa vlastníctvom jej držiteľa. V rámci Slovenska všetky domény eviduje, registruje a spracováva Národný registrátor SK-NIC, ktorý si za vedenie novej domény účtuje ročný poplatok. Nie priamo vám ako firme, ale firme, ktorá vám doménu registruje a je oprávnená vo vašom mene s ňou nakladať – vášmu oprávnenému registrátorovi.

 

Ochrana vášho vlastníctva domény

Preto potrebujete nájsť niekoho, kto vám doménu zaregistruje a bude sa o ňu starať. Príkladom starostlivosti: doménu musíte pred skončením predplateného obdobia znova zaplatiť na ďalšie obdobie. Ak nezaplatíte včas vášmu registrátorovi (lebo ste na mesačnej dovolenke), môže sa stať že vašu doménu neuhradí a doménu stratíte po karanténnej dobe. My v prípade zmluvnej objednávky doménu predlžujeme vždy, kým nezrušíte zmluvné záväzky. Takto strážime vaše vlastníctvo. Ak chcete vedieť, či je doména, o ktorú máte záujem ešte voľná, kliknite sem:  www.webydomena.sk 

 

Overenie domény


Hosting

 

Čo je hosting

Hosting je služba, ktorá zabezpečuje priestor na serveri, na ktorom je uložená vaša web stránka a sprístupňuje ju návštevníkom na internete. Súčasne je to priestor pre vaše emaily. O tento priestor musí byť náležite postarané. O jeho ochranu pred kybernetickými útokmi, súčasne aj prevádzkovanie serverov z hľadiska fyzického poškodenia. Zahŕňa aj zálohovanie dát pre stav núdze, aby ste v rizikovom prípade mali možnosť prístupu ku vašim web stránkam a emailom. Táto služba sa dlhodobo prenajíma s ročnou platbou. Je to nevyhnutná služba pre fungovanie každej web stránky – aj tej, ktorá je „zdarma“. 

Najpodstatnejšou službou hostingu je jeho bezpečnosť a zabezpečenie trvalej prevádzky web stránky a služieb bez výpadkov. Je to ten druh služby, za ktorú platíte a najlepšie funguje, ak o nej neviete. 

 

Aký hosting si vybrať

Ako porovnať jednotlivé ponuky? Hosting je dlhodobá služba, preto je dôležité vybrať si firmu, ktorá je na dlhšie na trhu, spravuje väčší počet zákazníkov a u ktorej je predpoklad, že bude pre vás k dispozícii aj do budúcnosti. Väčšiu firmu, ktorá má profesionálne zabezpečené servery a dostatočnú zastupiteľnosť pre nepredvídateľné skutočnosti. Firmu s dobrými referenciami. 

Bezpečný hosting pre vašu web stránku môžeme zabezpečiť aj v rámci našej spoločnosti tak, ako ju prevádzkujeme už pre viac ako 5 200 klientov. S výberom hostingových balíkov vám radi poradíme: www.webyhosting.sk

 

Výber hostingového balíka


Služby, ktoré obsahuje webhosting: 

•    Priestor na serveri – na prevádzku www stránok,  emailov.... – podľa hostingovej služby
•    Prenos dát- mesačný limit
•    Subdomény – neobmedzený počet
•    Email – počet emailových kont podľa hostingovej služby 
•    Alias – neobmedzený počet emailových adries ku každému emailovému kontu 
•    FTP – počet FTP kont podľa hostingovej služby
•    Antispam ochrana – biela a čierna listina
•    Antivírová ochrana
•    Štatistiky návštevnosti – mesačné podrobné štatistiky návštenosti stránok
•    Monitoring serverov denne
•    Zálohovanie databáz – na 300 dní každých 24 hodín
•    Zálohovanie FTP – na 300 dní každých 24 hodín
•    Virtuálna kancelária – admin rozhranie pre klienta – nastavovanie emailov, ftp, antispamovej ochrany, automatickej odpovede.....
•    Podpora webu pre PHP5, HTML, XHTML, FLASH, MySQL, administrácia MySQL, HTTPS, Prepis cez .htaccess, presmerovanie http kódu

 

Web stránka

 

Web stránka je súbor textov, obrázkov a iných zložiek, ktoré spolu vytvárajú prezentáciu vašej firmy na internete. Web stránka je programovaná v internetovom jazyku a realizuje ju programátor, alebo kóder. Jej vizuálny vzhľad navrhuje grafik ešte pred samotným programovaním. 

Web stránka môže byť statická (dnes už menej nepoužívaná). Požiadavky dnešného internetu vyžadujú dynamické web stránky – weby, ktoré majú aj užívateľskú časť pre majiteľa, cez ktorú môže aj človek, ktorý nie je programátorom poľahky zmeniť časti web stránky. Rozsah takýchto administratívnych rozhraní je rôzny. Ideálne sú tie, pre ktoré nepotrebujete školenia a sú užívateľsky jednoduché. 

 

Web stránka zdarma

 

Systémy pre web stránky zdarma

Existujú systémy, cez ktoré je možné si vytvoriť web stánku. Najčastejšie sa jedná o web stránky na šablónach. Po výbere šablóny sa táto dá viac, či menej upravovať. Najčastejšie sa mení iba obsah. Administrácia pre tieto systémy býva jednoduchá, aby ju zvládol aj človek, ktorý sa v týchto veciach veľmi nevyzná. S trochou snahy a investovaným častom je možné spraviť si takúto stránku aj vlastnoručne. Podmienkou týchto systémov je odber hostingu, ktorý je platený a tiež oprávnene registrovať doménu firmy.  Tým, že tieto sú viazané na vytvorenie web stránky, ktorá je síce zdarma, musí klient prijať cenu a rozsah služieb pre ostatné platené služby. Medzi takého systémy patrí napríklad webnode, alebo vix. (služba vix neumožňuje registráciu domény s koncovkou .SK)

 

Aké znalosti potrebujete pre vytvorenie web stránky zdarma

Pre vytvorenie web stránky zdarma je vhodné vedieť aspoň niektoré informácie z oblasti internetového marketingu a reklamy. Vytvorenie stránky predpokladá vkladanie textov, ktoré sú optimalizované pre vyhľadávače, umiestnenie vhodných textov aj do optimalizačných parametrov, ako sú URL adresa, titulka, alebo popis.  Sú nevyhnutné aby web stránka po zverejnení neťahala v konkurencii za kratší koniec a aby bola konkurencie schopná. Okrem toho, je vhodné vedieť aj zopár informácií o tom, kto by mal byť jej návštevníkom, akú akciu by mal urobiť preto, aby sa stal zákazníkom. K tomu by mala byť prispôsobená štruktúra web stránky. Web stránka by mala obsahovať aktívne prvky užívateľskej dostupnosti. V neposlednej rade by mala obsahovať obrázky a dáta, ktoré sú originálne, ktoré neporušujú autorské práva. Nakoniec má obsahovať aj prvky ochrany osobných údajov, ak tieto budú na web stránke zberané. Mala by byť merateľná, teda by mala obsahovať aj meracie kódy pre meranie štatistík, napríklad pre bezplatné štatistiky Google Analytic. 

 

Je web stránka zdarma naozaj zdarma?

Vytvorenie web stránky „zdarma“ (úvodzovky sú umiestnené preto, lebo vytvorenie je síce zdarma, ale jej prevádzka je vždy platená) je jednoduché aj v rámci Slovenska, a pri znalostiach anglického jazyka aj mnohými systémami v rámci celého sveta. Vyžaduje si nejaké tie znalosti a zručnosti. Okrem toho ale vyžaduje čas a ten je v rámci podnikania tou najdrahšou investíciou. Prepočítajte si koľko € dokážete vyrobiť za hodinu. A koľko ich stratíte tým, že sa budete 16 a viac hodín venovať  vytváraniu web stránky „zdarma“.   

 

Web stránka na šablóne s reklamou (kombi riešenie)

 

Web stránka z internetovej reklamy

Webstránka s reklamou, ktorá je vytvorená z prezentácie Firemný UNIprofil je moderná a nadčasová. Je vizuálne zaujímavá, obsahuje všetky podstatné informácie v užívateľsky prívetivom prostredí. Okrem toho obsahuje aj výzvy pre akciu – aby návštevník kedykoľvek vedel ako vás kontaktovať, alebo osloviť. Je prispôsobená pre mobilné zariadenia a je tiež vylepšená pre Google vyhľadávanie. Je to rýchle riešenie bez starostí. Pozrite si viac o web stránke na šablóne s reklamou.

 

Rýchle a lacné riešenie web stránky

Ak potrebujete jednoduchú web stránku a nechcete strácať čas hľadaním možností, môžete využiť Firemný UNIprofil. Je to prezentácia firmy na portáli mesta Slovenska - bohatý profil firmy v katalógu firiem, ktorý vieme umiestniť aj na vlastnú doménu. Zaregistrujeme doménu, sprevádzkujeme reklamu na internete na portáli mesta cez profil firmy a tento súčasne umiestnime aj na www.  Prevádzka potom spočíva v platbe za reklamu a v platbe za hosting. (najnižší balík hostingu aký dokážeme poskytovať). Zabijete tým viac múch jednou ranou. Jednak budete mať web stránku a to veľmi rýchlo, zrealizovanú na šablóne. Naplniť ju môžeme aj za vás. A jednak začnete okamžite získavať návštevnosť z reklamy v sieti portálov miest celého Slovenska, budete na viac ako 140 stránkach miest Slovenka a aj v mobilnej aplikácii (!) súčasne. 

 

Web stránka s vlastnou grafikou

 

Web stránka na mieru

V prípade, že vaša spoločnosť vyžaduje špeciálnu graficky zaujímavú web stránku, tak si ju môžete dať vytvoriť na mieru. Výroba takejto web stránky začína grafickým návrhom, ktorý pripravuje grafik podľa toho, čo od stránky očakávate a aký dizajn si predstavujete, že bude najvhodnejším pre vašich klientov. Postupne sa tento návrh, ktorý je pripravený so zakomponovaním znalostí z internetového marketingu a modernými prístupmi koriguje v spolupráci s vami. V rámci tejto fázy je dôležitá analýza vašich potrieb a potrieb vašich zákazníkov a spojenie s našimi poznatkami vytvorenie jedinečnej štruktúry web stránky.  Toto je prvá fáza tvorby stránky, ktorá vyžaduje vašu aktívnu účasť. 

 

Grafika a programovanie weby stránky

V druhej fáze sa grafický návrh transformuje do programu web stránky, chytia ho programátor a kóder a pripravia pracovnú verziu web stránky s testovacími údajmi. Po schválení autentickosti grafického vizuálu je stránka pripravená pre jej naplnenie. 

 

Naplnenie web stránky 

Tretia fáza – naplnenie webstránky je závislá na vašej aktívnej účasti. Začína prípravou podkladov (textov, obrázkov), ktorými bude web stránka naplnená. Naplnenie web stránky môžeme zabezpečiť aj my, alebo vás zaškolíme, ak je to nutné a web stránka je potom už plne vo vašej moci. 

Pri realizácii tejto web stránky je podstatné, aby vám ju realizova partner, ktorý vám sprostredkuje znalosti zo sveta internetového marketingu a prevedie vás úskaliami tvorby web stránky na zelenej lúke. Niekoho, kto vám bude osobne k dispozícii a následne vás prevedie aj implementáciou a zostane vám po ruke aj pre jej aktualizácie a vylepšenia, ktoré bude doba prinášať. Viac o vytvorení web stránok na mieru 

 

Reklama

 

Google indexovanie web stránky 

Web stránka po jej vytvorení a zverejnení si na internete začína žiť svojím životom. Musíte počkať, kým ju zaindexuje (nájde a skopíruje) Google a tiež sledovať na aké pozície vás postupne bude dávať. Mať web stránku nestačí. Ani byť v Google niekde. Web stránka je vaším aktívom, to ktorého ste investovali vaše peniaze a váš čas a je podstatné s týmto aktívom pracovať.  Byť v Google čo najskôr. Byť tam viacnásobne. A súčasne získavať pozornosť aj mimo Google a mimo internetu. So všetkým vieme veľmi rýchlo pomôcť. 

 

Reklama cez sieť portálov miest Slovenska

Reklama vašej firmy na portáli mesta Virtualne je veľmi dostupným  a univerzálnym nástrojom reklamy na internete. Váš firemný profil na portáli mesta obsahuje mnohé nástroje internetovej reklamy. Spätnými odkazmi na váš web ho podporí v Google. Súčasne vytvorí ďalšie mikrostránky, ktoré bude Google indexovať a tak sa vo vyhľadávaní znásobí počet vašich odkazov. Cez inzerciu na 140 mestách Slovenska súčasne môžete distribuovať vaše produkty a služby a získavať zákazníkov aj mimo vašej web stránky. Bonusom naviac je vaše umiestnenie v mobilnej aplikácii Virtualne, cez ktorú môžete vašim sledovateľom zasielať aj notifikačné správy a podstatné informácie priamo do ich mobilných telefónov. 

Pozrite si viac o reklame na internete pre váš web  - o službe Firemný UNIprofil