Blog

Byť v Google už nie je isté. Je to privilégium

Katarína Gavurová
31.03.2022 09:49
Márne hľadáte v Google vyhľadávaní váš nový článok? Novú web stránku? Čakáte mesiace a Google nič? A pritom viete, že všetko je urobené správne? Nie ste v tom sami. Je to nový fenomén. Miesto v Google vyhľadávaní si musíte zaslúžiť.
Byť v Google už nie je isté. Je to privilégium

 

 

Máte podobný problém s vaším webom?


Máte novú podstránku a márne sa snažíte nájsť sami seba vo výsledku vyhľadávania? Nezobrazíte sa tam ani keď hľadáte priamo vašu www. To znamená, že vo vyhľadávaní vôbec nie ste

Iný príklad:  Budujete nový obsah webu či eshopu. Pridávate nové články a podstránky, ale nevidíte vo výsledku žiadny nárast návštevnosti. Nový článok sa snažíte vyhľadať v Google zadaním presného názvu a jednoducho tam nie je. Na žiadnej zo stránok vyhľadávania.

Ste si istí, že sa váš web, alebo článok nachádza v Google?

 

Ako funguje Google vyhľadávač?

 

Neustále prechádza sieť internetu. Robotmi pre vyhľadávanie v počítači a v mobile vyhľadáva a monitoruje nové webstránky. Nové články. Nové produkty. Každá nová podstránka vášho webu je potenciálny nový výsledok vyhľadávania v Google. 

Tieto stránky následne skontroluje, indexuje (kopíruje na svoje servre), porovnáva a vyhodnocuje. Potom ich umiestňuje do výsledkov vyhľadávania ľudí, ktorým zodpovedá. Tieto sa zobrazia vo výsledkoch v poradí, ktoré vyšlo po porovnaní s inými stránkami s podobným obsahom. 

Aké sú predpoklady preto, aby sa stránka vo vyhľadávaní zobrazila? 


Predovšetkým musí byť prístupná pre Google roboty. Musí byť indexovateľná =  funkčná a s povolením pre vstup robotov. To je jediný a základný predpoklad. Pre to, aby bola pre roboty aj lákavá, to chce trochu viac. Prispôsobenie pre mobilné telefóny. Mala by byť čo najrýchlejšie načítateľná. Bez obrovských objemov dát, priveľkých obrázkov, naviac v zlom formáte. Ideálne s originálnym a rozsiahlym textom. Alebo s videami, multimediálna. 

A nakoniec, čo je dnes ešte podstatnejšie ako kedykoľvek predtým, so spätnými odkazmi ktoré na ňu vedú z čo najviac iných domén (web stránok)

Ako overíte, ako je na tom váš web? 


Ideálne v bezplatnom nástroji Search Console. Je to nástroj pre správcov stránky, podobný nástroju Google Analytics. Ak už máte spustené štatistiky Google Analytics, spustenie Search Console je jednoduché. Stačí si otvoriť tento nástroj v prehliadači, kde ste prihlásení tým istým účtom, ktorý máte vedený v Google Analytics. 

Vložíte váš web a Google si overí, či ste skutočne jeho majiteľom tým, že si to skontroluje v Google Analytics. 

V tomto nástroji si potom môžete otestovať ktorúkoľvek podstránku vášho webu, alebo eshopu na to, ako ju vidí vyhľadávač. 

Tu si môže skontrolovať podstránku Vášho webu: 

Byť v Google je privilégium- kontrola v Search Console

 
Takto vyzerá pozitívny výsledok kontroly podstránky: 

Byt v Google je privilegium - testovanie web stránky v Search Console, pozitívny výsledok

 
Hovorí o tom, že vaša podstránka je v poriadku, prístupná pre Google roboty, použiteľná pre mobilné zariadenia, nie je duplicitná a nachádza sa vo výsledkoch vyhľadávania. Návštevníci ju teda môžu nájsť a prekliknúť sa na ňu z Google. 

Ale čo znamená ak uvidíte tento výsledok? 

Byt v Google je privilegium - testovanie web stránky v Search Console, negatívny výsledok

 Znamená to, že táto podstránka sa z nejakého dôvodu nenachádza vo výsledkoch vyhľadávania. Máte dve možnosti: 


1.    Otestovať podstránku

Kliknete na tlačidlo vpravo hore a nástroj web stránku otestuje. Najpravdepodobnejší výsledok bude tento: 

Byt v Google je privilegium - testovanie web stránky v Search Console,

 

Testom ste si overili, že web stránka, alebo podstránka je v poriadku, môže byť indexovateľná, a je dostupná. Webovú stránku je možné indexovať. Ak si rozkliknete dostupnosť zistíte, že musíte splniť „nejaké podmienky“, aby ju Google zaradil do vyhľadávania. 

Začítate sa a zistíte, že nemá byť duplicitná a má byť kvalitná = spĺňať množstvo parametrov kvality stránky. Sme zasa na začiatku.

Ak vám vyšiel iný výsledok, je to ešte tá lepšia správa. Pretože vám Google presne ukáže, kde je chyba. Ale či po jej odstránení vezme vašu stránku na milosť, to je vo hviezdach.

2.    Vyžiadať indexovanie

Ak kliknete na Vyžiadať indexovanie, zašlete do Google žiadosť o indexovanie. Dostanete túto odpoveď: 

Byt v Google je privilegium - testovanie web stránky v Search Console, vyžiadané indexovanie
 
Z našich skúseností vieme, že ani jeden ani druhý krok vám nepomôžu a to ani ak ich budete robiť opakovane. Môžete čakať aj mesiace, aj viac a nič sa nezmení. 

Aké je oficiálne stanovisko Google k novej situácii?


Vaša web stránka musí mať dostatočnú hodnotu na to, aby ju Google dal do vyhľadávania. Ako celok. Ak váš web Google nevyhodnotil ako dostatočne prínosný pre používateľa, môže vo vyhľadávaní zobraziť iba niektoré podstránky. A hoci budete jeho obsah vylepšovať, nové podstránky, alebo články sa do vyhľadávača nedostanú. Kým ho nepresvedčíte, že váš web ako celok je dosť zaujímavý pre indexovanie. Tento dôvod sa týka predovšetkým menších web stránok. 

To isté postihuje aj nové web stránky, ktoré práve vznikli. O svoju pozíciu v Google už musia zabojovať, nie je garantovaná, ani istá. Isté je iba to, že web stránka bez reklamy má na internete veľmi malú šancu. A že úspech vášho podnikania nemôže byť závislý iba na Google.  

Podľa Google si rozsiahle web stránky majú uvedomiť, že je normálne, Google nebude indexovať každú jednu podstránku. Do vyhľadávania sa dostane iba ich časť. A to jednak preto, že Google technológia je limitovaná a tento limit môže obmedzovať indexovanie veľkého počtu podstránok. Tento limit nemusí byť dôvodom u malých stránok, ale u rozsiahlych určite. 

A súčasne platí to isté, ako pre malé web stránky: Web stránka akéhokoľvek rozsahu musí spĺňať také kvalitatívne parametre, že sa Google oplatí ju indexovať pravidelne a v čo najväčšom rozsahu. 

Viac obsahu, spätných odkazov znamená viac návštevníkov

Celé oficiálne vyjadrenie nájdete tu

Koľko podstránok vášho webu Google neindexuje?


To zistíte jednoducho v nástroji Search Console. V prehľade indexu: 

Byt v Google je privilegium - testovanie web stránky v Search Console, stav indexovania
Tu vidíte všetky 4 skupiny podstránok. Červené sú tie, ktoré obsahujú chybu, robot sa na ne nedostane. Žlté sú stránky s menšími problémami. Zelené sú tie, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania. A tie, ktoré v ňom nie sú, sú tie sivé. 

Pri zobrazení iba sivých stránok dostanete kompletnú informáciu o tom, koľko stránok a prečo nie sú vo výsledku vyhľadávania. V tomto prípade sa celý vyššie uvedený problém týka iba jednej podstránky: 

Byt v Google je privilegium - testovanie web stránky v Search Console, chybné stránky
 

Čo vám s istotou pomôže k indexovaniu? 


Niekoľkomesačným testovaním postupných krokov sme dospeli k jednoznačnému výsledku. Ak potrebujete dostať do vyhľadávania niektorú novú predajnú podstránku, alebo rozsiahly multimédiami nabitý článok, ktorý môže byť v mori konkurencie pre vás kľúčový, existuje spôsob. 

Je to získanie spätných odkazov z minimálne troch rôznych domén. Viac odkazov z menej autoritatívnych domén, alebo budú stačiť aj tri, ak budú z domén, ktoré majú výborné hodnotenie v Google (page rank). Pri využití našich autoritatívnych portálov nám stačili 3 zdroje spätných odkazov. 

Jedným z takýchto spätných odkazov je váš firemný profil v katalógu firiem na niektorom z našich informačných portálov. Napríklad na portáli vášho mesta Virtualne. (Kosice.virtualne.sk, Martin.virtualne.sk....). Alebo na odbornom portáli Stavebnik.sk

Spätný odkaz z vášho firemného profilu je veľmi kvalitný. Váš firemný profil je totiž moderná, rýchlo načítateľná podstránka, ktorá je optimalizovaná pre Google. Spĺňa parametre, ktoré Google vyžaduje. Súčasne je prispôsobená pre mobilné telefóny. Ale hlavne je na autoritatívnej doméne. A prinesie vám celý balík spätných odkazov

Kvalitné spätné odkazy sú pilierom modernej internetovej reklamy

Ďalší spätný odkaz môžete získať z vlastného PR článku, alebo z nášho redakčného článku na inom našom portáli. Napríklad na stránke Dobrarada.sk, ak je tematicky podobne zameraný. 

Vašu novú podstránku, alebo web vložte do postov na sociálnych sieťach, s odkazom na ne. Aj to sú spätné odkazy, ktoré môžu pomôcť v presvedčení Google, aby vás vzal na milosť. Ak robíte v oblasti stavebníctva môžete ísť ešte ďalej. Váš post môžeme na základe objednávky zverejniť, alebo prezdieľať aj na našej facebook stránke Stavebnik.sk s viac ako 32 000 sledovateľmi. 

Vďaka dlhodobo a precízne prevádzkovanej sieti portálov s kvalitným obsahom dnes môžeme pomôcť našim klientom aj v situácii, keď sú v Google v nemilosti. Naše firemné profily sú odborne spracovanou - viac ako reklamou. Každého klienta monitorujeme v Search Console, sledujeme indexovanie, optimalizujeme a posúvame ďalej. 

Ako môžeme pomôcť vám?