Blog

Aký archetyp ovláda vášho zákazníka?

Katarína Gavurová
24.09.2021 10:27
Ak je vaším zákazníkom Hrdina, nebude ho zaujímať to, v čom je produkt bezpečný. Bude chcieť vedieť výkon. Ak je to Mudrc, neočakávajte akciu, zásobte ho vedomosťami. Vládcovi dajte moc a Prieskumníkovi zážitok. Do akého archetypu patrí váš top zákazník? 
Aký archetyp ovláda vášho zákazníka?

 

Ideálny zákazník

Kto je vaším ideálnym zákazníkom? Kto u vás nakupuje najviac? Je to muž? Žena? Aké má záujmy? Čoho sa bojí? Aké sú jeho nevypovedané otázky? A čo je najlepšie – prečo sa rozhodne pre nákup u vás a čo ho môže odradiť? Aká je jeho vnútorná motivácia a čomu pripisuje najvyššiu hodnotu?

Pre vaše budúce podnikanie potrebujete informácie o vašich zákazníkoch. A tie najpresnejšie už nebude možné získavať zo štatistík. Pretože údaje o našom správaní na internete a osobné údaje už budeme poskytovať iba ak budeme chcieť. Poznanie ideálneho zákazníka bude jedným z hlavných kľúčov. 

Najčastejšou motiváciou pre nákup, s ktorou sa stretávame je kvalita a cena. Ale čo ak je vaším klientom niekto, kto najčastejšie koná ako archetyp Tvorca. Ten bude hľadať originalitu. Viete mu ukázať, ako ju dokáže zvýrazniť s vašimi produktami a službami? Alebo Panna, tá bude riešiť bezpečie. Vodca zasa bude chcieť vaše obchodné jednanie riadiť, ste na to pripravení?

Je to vždy o dôvere

Nasledujúce informácie o ľudských povahách vás môžu inšpirovať. Pre rozšírenie obsahu o produktoch, alebo pre nové predajné argumenty pre vášho zákazníka. No nech je akýmkoľvek archetypom, nakúpi iba ak získate jeho dôveru. 

Zabudnite na manipuláciu, verte vo vytrvalú transparentnosť. Ak podnikáte dlhšie, už dávno viete s čím sa vám u zákazníkov najviac darí. To, čo teraz môžete získať je iba lepšie pochopenie, prečo je to tak. 


Archetypy

Archetyp je nevedomý vzorec správania, ktorý prevažuje v našich ľudských odozvách na podnety. V rôznych situáciách sa môžeme správať podľa rôznych vzorcov. No jeden bude určite v každom z nás prevládať. 

Je to vnútorný hybný činiteľ, druh energie, ktorý v danej situácii zodpovedá za to, k akému riešeniu sa v nej prikloníme. Je súčasťou kolektívneho nevedomia. To znamená, že ho nevieme ovládať, no môže nám dať odpovede na naše vlastné reakcie v rôznych situáciách. Archetypy identifikoval Carl Jung, zakladateľ analytickej psychológie. 

Pomenované sú jedným slovom, ktoré symbolizuje prevládajúci spôsob psychického spracovávania podnetov. Nepredstavujú žiadne demografické vlastnosti. Nehovoria o pohlaví, veku, alebo podobných údajoch. Tu je základných 12 archetypov, rozdelených podľa ich hlavnej motivácie. 


Kto je váš zákazník a kto ste vy?

 

A.    Vnútorná motivácia: túžba zanechať stopu

1.    Rebel

Bráni slabších. Pohŕda systémom, je prirodzeným skeptikom sveta, ktorý spochybňuje zámery organizácií a jednotlivcov. Nie je možné ho ovládať. Jeho Archetyp rebelhlavnou hodnotou je sloboda, oslobodenie. Je citlivý na spoločenské problémy a všetkými silami chráni svoju vieru v to, čo je správne. Má problém dôverovať ľuďom, najradšej všetko spraví sám. Najradšej by existoval iba z vlastných zdrojov, nezávislý na svete a na ostatných. Dokáže zarobiť veľa peňazí, no peniaze nie sú ich prioritou. Tou je sloboda. Miluje vášnivo, no nepodlieha predstave typického tradičného manželstva. Verí v to, že sú si všetci ľudia rovní. Je schopný darovať orgán v zmysle vyššieho dobra. Je vynikajúcim rečníkom. Dokáže presvedčiť ľudí, no nie je najlepším vodcom. Aj krátke stretnutie s ním je osviežujúce, energizujúce a inšpirujúce. Jeho duch je nákazlivý a plný života. 


2.    Mág

Mág má tendenciu silne veriť svojim snom, svojim schopnostiam a sebe samým vo všeobecnosti. Tento jedinečný atribút z neho robí jeden z najnebojácnejších Archetyp Mágarchetypov, pokiaľ ide o implementáciu ich myšlienok a vyjadrovanie ich názorov. Preto je schopný vykonávať až zázračné činy vo veciach, ktorým verí. Väčšina jeho záujmov spočíva vo viere a spiritualite, ale nie vždy z náboženského hľadiska. Obvykle hľadá najlepšie výsledky pre všetky strany a zvyčajne nevie kedy prestať. Ak sa rozhodne pre nejaký smer, nič ho nezastaví. Často hľadá pomoc, radu a podporu. Má silný zmysel pre intuíciu, často je označovaný ako vizionár. Je priveľmi kritický voči sebe aj ostatným. Má vysokú latku na všetko, aj na seba. Snaží sa zvíťaziť sám nad sebou. Je neskutočné verný. Je to intelektuál, ktorý stále hľadá nové zručnosti. Dokáže nosiť mnoho klobúkov a využívať rôzne svoje schopnosti a aj ich speňažiť. 


3.    Hrdina

Má nezištné ciele, ktoré smerujú k zlepšeniu sveta a spoločnosti. Investuje väčšinu svojho času do osvojenia si zručností a naplneniu vedomostí. Pri riešení problémov Archetyp Hrdinaje inovatívny. Hrdinovia si veľmi radi vymieňajú nápady a skúsenosti, hrajú sa s najnovšími technológiami. Nikdy neustúpia tvárou v tvár riziku a nebezpečenstvu. Ak sa niečomu zaviažu, je to veľmi silný záväzok ktorý držia. Ignorujú to, čo si o nich myslia ostatní a obávajú sa iba toho, že ich niekto bude vnímať ako zbabelcov. Ich statočnosť je nespochybniteľná. Majú sklony byť hrdí, až arogantní. Hľadajú nové výzvy. Ako prví robia náročné rozhodnutia. Preto môžu byť dobrými lídrami. Aj keď cítia, že ich odvaha je nespochybniteľná, cítia potrebu ju dokazovať sebe aj iným. Sú vynikajúcimi inžiniermi a šikovnými dizajnérmi. 

 


A.    Vnútorná motivácia: prejsť duchovnú cestu

4.    Panna

Panny všetko vidia pozitívne a optimisticky. Pripomínajú si, že vo všetkom sa dá nájsť dobro. Aj preto môžu byť ľahko sklamané. Panna nachádza radosť aj v Archetyp Pannanajjednoduchších veciach. Jej úmysly sú čisté a detské. Ak povie, že je šťastná za niekoho iného, myslí to naozaj vážne. Je schopná zvládnuť akúkoľvek výzvu, pretože čerpá silu z jej nerozbitnej viery. To z nej robí najvytrvalejší archetyp. Má tendenciu zatvárať oči pred zlom. Zaujíma sa najviac o nájdenie šťastia. Na Pannu sa ľahko zapôsobí, ale rovnako ľahké je ju sklamať. Vie zbožňovať. Chce robiť iba veci, ktoré ladia s jej morálkou. Pri rozhodovaní je mimoriadne opatrná, pretože sa smrteľne obáva trestov. Preto sa vyhýba zlyhaniu a bolesti z neho. Nerada vystupuje zo svojej komfortnej zóny. Nezaujíma sa o bohatstvo. Stará sa o svoje zdravie, je to najzdravší archetyp. 


5.    Mudrc

Vecný a hlboko inteligentný jednotlivec. Intuitívny a sebareflexný. A zvedavý. Najmä ak ide o učenie. Vzdeláva sa počas celého života. To, čo ho poháňa, je hľadanie Archetyp Mudrcpravdy za všetkým. Preto sa pri rozhovoroch veľa pýta. Každú dezinformáciu berie ako formu podvodu. Klamstvo berie veľmi osobne a cíti sa oklamaný, ak sa ukáže, že to, čo sa naučil nie je pravda. Miluje čítanie akéhokoľvek druhu. Plní sa informáciami, aj takými, ktoré nesledujú jeho záujmy. Niekedy pôsobí arogantne a hrdo. Bojuje s prijatím akejkoľvek akcie. Radšej sa učí. Je tvrdohlavý, pokiaľ sa jedná o jeho názory. Zanedbáva svoju vôľu konať. Preto jeho vedomosti najčastejšie zostávajú iba v teoretickej rovine. Je natoľko rozumný, že sa nedostáva do situácií, kedy by sa musel obávať o peniaze. 


6.    Prieskumník

Dobrodruh, ktorý chce objavovať nové končiny a presadiť sa vo svete. Na nové cesty sa nikdy nevydáva bez rozmyslu. Každý z prieskumov je starostlivo zvážený a prispieva k porozumeniu sveta a seba samého. Preto sa Archetyp Prieskumníkdokáže cítiť sám sebou aj tých najexotickejších oblastiach. Je ambiciózny a oddaný svojim cieľom. Nikto neocení zahraničnú kultúru tak ako on. Zameriava svoju pozornosť na prežívanie a stretávanie sa s čímkoľvek novým. Nemá trpezlivosť na rutinu a všednosť. Doma môže byť kdekoľvek. Na seba kladie vysoký dôraz. Potrebuje absolútnu voľnosť, nedokáže byť viazaný. Je závislý na zážitkoch. Ak ich nemá, cíti prázdnotu. Ťažko hľadá sebaocenenie. Žije v prítomnosti, nemá starosti zo zajtrajškom. Neobklopuje sa bohatstvom, peniaze dáva do objavovania. Jeho bohatstvo spočíva v skúsenostiach. 


 

B.    Vnútorná motivácia: vytvárať štruktúru 

7.    Vládca

Je najspravodlivejší. Dokáže zvládnuť očakávania ostatných a poskytnúť smer k udržaniu poriadku. Jeho primárnou hodnotou je moc a tak všetko čo robí, súvisí s jej Archetyp Vládcazískaním, alebo udržaním. Vodcovské schopnosti využíva na dosiahnutie vyšších osobných cieľov, či už ide o priateľov, alebo o rodinu. V komunite je to ten, ktorý pozýva na výlety, organizuje stretnutia. Žije preto, aby bol šéfom. Je rozhodný, ale aj empatický voči tým, ktorých sa jeho rozhodnutia týkajú. Opatrne volí slová a činy. Má silný zmysel pre zodpovednosť. Má problém s delegovaním a mohol by sa prehupnúť do arogancie, čo by jeho vládu mohlo ohroziť. Strach zo straty moci sa u neho spája s predstavou nástupu chaosu. Tomu sa zo všetkých síl snaží zabrániť. O peniaze nemusí bojovať, jeho schopnosti sú veľmi žiadané. Tým, že všetok čas investuje do vykonávania svojej úlohy, často zanedbáva svoje zdravie. Nikdy sa nesťažuje. Svoje emócie má vždy pod kontrolou. 


8.    Opatrovateľka

Má sympatickú a dávajúcu povahu. Preto môže byť využívaná ostatnými. Vo výchove detí pôsobí ako vrodený sprievodca. Pomoc a dary dáva z čistoty svojho Archetyp Opatrovateľkasrdca. Najprv hľadá pomoc pre druhých až potom pre seba. Vystavuje sa riziku. Je plná súcitu. Má radosť z dávania a prijímania lásky. Je tou prvou osobou, ktorú priatelia kontaktujú, ak sa dostanú do problémov. Uprednostňuje pobyt v prírodnom, teplom a slnečnom prostredí. Užíva si dobrodružstvá, ako sú kempovanie, alebo výlety. Stará sa menej o činnosť, ale viac o spoločnosť. Žije jednoducho a pokorne. Je si veľmi vedomá škodlivosti sebectva. Dáva si pozor aby nebola egocentrická. Často prejavuje lásku. Necíti uspokojenie z materiálneho bohatstva. Buduje okolo seba sieť kontaktov, má talent v oblasti riadenia. Má magnetickú osobnosť, vytvára silné medziľudské vzťahy. 


9.    Tvorca

Do všetkého vkladá maximum. Absolútne neznáša nekvalitnú prácu, sám je perfekcionista. Akonáhle nájde svoje povolanie, alebo zručnosť, urobí maximum Archetyp Tvorcapreto, aby ju dokonale ovládal. Neustále sa v danej oblasti rozvíja a stáva sa odborníkom. Žije, aby sa vyjadroval kreatívne a spôsobom, akým chce. Nie je veľmi vnímavý voči protichodným postojom. Miluje prácu rukami, najväčšie naplnenie pociťuje, ak vytvára niečo z ničoho. Opovrhuje opakovanie niečoho, urobí všetko, čo je v jeho silách, aby našiel iný spôsob, inú cestu. Často je to introvert, pokoj nachádza v práci v ústraní. Jeho najväčším strachom je priemernosť a to, že by mohol byť neoriginálny. Má výborný zmysel pre módu a štýl.     


 

C.    Vnútorná motivácia: potreba byť v kontakte

10.    Šašo

Zábava, to je jeho druhé meno. Má neuhasiteľnú túžbu získať jej čo najviac. Patrí k nezabudnuteľným osobnostiam. Jeho povaha mu nedovoľuje zaoberať sa Archetyp šašoproblémami pridlho, preto ich rieši veľmi rýchlo. Prakticky nič ho nezlomí. Preháňa životom svoje bystré myšlienky a veselé interpretácie. Serióznu diskusiu si s ním neužijete, niekedy až otravne ju mení na vtip. Je to tá najzábavnejšia osoba. Má však aj jedinečný intelekt a situácie vidí z nezvyčajných perspektív. Jeho správanie niekedy môže byť nevhodné a hrubé. Svoj život sústreďuje výhradne okolo prítomnosti. Svoje pocity iba ťažko otvára iným. Niekedy ich tají aj sám pred sebou. Dokáže nájsť radosť úplne vo všetkom. Najviac sa obáva toho, že ľudí nedokáže rozosmiať. A desí ho aj obyčajná prízemnosť. Na schôdzky často mešká. Organizovanie svojho času berie na ľahkú váhu. Peniaze ho nemusia spraviť šťastným, jeho bohatstvo spočíva v úsmevoch iných. 


11.    Člen skupiny 

Jeho talent na budovanie vzťahov je skutočne obdivuhodný. Má spoľahlivé priateľstvá, požíva hlbokú dôveru. Darí sa mu v interakcii so svetom. Má silný Archetyp Člen skupinyzmysel pre princípy, etiku a morálku. Spojenia najväzuje vďaka svojej silnej empatii a vrodenej schopnosti aktívne počúvať. Člen skupiny aktívne strávi každé vypovedané slovo. Je to prakticky chameleón, dokáže zapadnúť do akéhokoľvek prostredia. Má schopnosť doviesť ostatných k tomu, aby si vyliali srdce. Je realista, dobre rozoznáva dobro a zlo. Je si plne vedomý svojich zásad a obhajuje ich za každých okolností. Je šarmantný a vďaka tomu sympatický. Je nerád stredobodom pozornosti. Uprednostňuje splývanie v dave a počúvanie, namiesto prednášania. Bojí sa, že bude vynechaný. Empatia mu je niekedy na škodu, priveľmi ho pripútava k iným. Nerád hovorí o sebe. Má inú definíciu bohatstva ako ostatné archetypy. Zbohatnúť finančne však nemá problém. 


12.    Milenec

Život Milenca sa točí okolo pocitov, zmyslov a vnímania. Nemá žiadne výčitky, pokiaľ sa jedná o otváranie sa iným. Robí to dokonca rád. Oceňuje aj najmenšie Archetyp Milenecveci a je schopný pochopiť základné významy činov. Ak je šťastný, je to neopísateľné šťastie. Ak cíti bolesť, je ochromujúca. Emócie prežíva a chápe na úplne inej úrovni ako ostatné archetypy. Putá si vytvára ľahko, situácie chápe cez ich prežívanie. Ľahko sa vžije do kože niekoho iného, má schopnosť rýchlo čítať sociálne podnety. Vo vzťahoch vo všeobecnosti je oddaný a vášnivý. Má strach zo samoty a odmietnutia. Je citlivý na poznámky na jeho adresu. Je celkovo citovo krehký. Jeho povaha ho znevýhodňuje pri budovaní sebadôvery. Priveľmi mu totiž záleží na názore ostatných. Pri obdarovávaní iných pociťuje hlbokú radosť. Zbohatnúť môže, ak vyťaží zo svojej schopnosti vytvárať si putá a ak toto bohatstvo nerozdá. Ak je niečo, čo robí Milenec najlepšie, je to láska. 


Záver

Aj vaša značka môže mať svoj archetyp. Značka DOVE komunikuje navonok ako archetyp Panna, APPLE ako Umelec, ROLEX ako Vládca, športová značka The North Face ako Prieskumník. Ako aký archetyp chcete, aby bola vnímaná vaša firma?  Vyberte si a upravte vaše reklamy do tónu a hlasu archetypu, ktorým chcete komunikovať. 

A našli ste v archetypoch inšpiráciu z pohľadu vašich zákazníkov? Pre budovanie obsahu webu, pre obsah reklamy, alebo dokonca pre zlepšenie vašich služieb, alebo produktov?  Ak nie, môžeme vám pomôcť v reklame my?