Blog

Ako vás video predá? Ako sme ho natočili bez profesionálov?

Katarína Gavurová
14.04.2021 13:40
Jeden obrázok vyjadrí viac ako tisíc slov. No jedno video povie viac ako tisíc obrázkov. A čo viac. Video vás naklonuje a pracuje za vás, aj keď spíte. Predáva za vás na veľa miestach súčasne. Ako natočíte video aj bez profesionálov? Ako sa s ním predáte?
 
Ako vás video predá? Ako sme ho natočili bez profesionálov?

 

Video predáva

Väčšina konzumovaného obsahu internetu  tvoria videá. Ich výpovedná hodnota a jednoduchosť vytvorenia spustili lavínu video marketingu. YouTube je jedným z najsledovanejších televíznych kanálov. Video kraľuje sociálnym sieťam. No my sme sa rozhodli pre video z oveľa prozaickejších dôvodov. Preto, lebo ľudia už neradi čítajú. Ak chcete vašim zákazníkom niečo vysvetliť, alebo predať, tak sa už na textové popisy na web stránkach nemôžete spoľahnúť. 

 

Video ako predajný nástroj

 

1.    Priťahuje viac návštevníkov

Hotové video môžete využiť nielen v samotnom predaji, ale aj pred ním a to v marketingovom procese. Jeho zverejnením vo vašich plánovaných reklamách, na sociálnych sieťach. Video ale nie je samočinné. Samotné zverejnenie nie je zárukou prílevu nových klientov. 

Pred tým, ako ho zverejníte je dôležité uvážiť, kde a s akým účelom bude mať pôsobiť na zákazníkov. Ak je to napríklad takéto krátke video, ktoré vysvetľuje nejakú softvérovú službu, tak to nebude to pravé lákadlo na preklik cez Facebook post. Naopak, ak je to vtipné, polminútové video o tom ako váš produkt definitívne nepoužívať, tak také video môže na Facebooku získavať mnohých návštevníkov. 


2.    Udrží návštevníkov na vašej stránke oveľa dlhšie

Až o 80%. Tak to bolo v našom prípade. Na našich cieľových – teda produktových stránkach, ktoré sú určené na vysvetlenie produktu sme zaznamenali úbytok okamžitých odchodov návštevníkov a neuveriteľné predĺženie času, ktorý na stránkach stráviaPozrite si stránky, ktoré vykazujú takýto štatistický nárast. Pozrite si video o tom, ako môžete využiť mobilnú aplikáciu pre komunikáciu s vašimi zákazníkmi.  

Návštevníci dnes dokážu web stránku preskenovať do 9-tich sekúnd a to je žiaľ veľmi málo na to, aby si s vami vytvorili vzťah. Na to, aby sa zamysleli sa potrebujú zastaviť. A video to umožní. Pretože na tlačidlo Play často kliknú ľudia iba zo zvedavosti. A tu nastáva tá zmena. Ak kliknú na play tlačiclo v tých prvých sekundách ich návštevy, tak ste dostali šancu si ich získať. Ako si to nepokašlať? To je popísané v druhej časti článku. 


3.    Realizuje konverzie

Nie video ako také, ale vy vo videu môžete presvedčiť návštevníkov, ktorí si ho pozerajú, aby vás kontaktovali. Ak sa jedná o tovar, ktorý sa dá okamžite nakúpiť, tak aby aj nakúpili. Nezávisí to iba od komodity. Pretože drahý tovar si zákazník nekúpi iba na základe jedného videa, rovnako ako si nemusí objednať ani lacnú službu. 

Vaše video bude fungovať a predávať tým správnym cieľovým osobám a k nim sa potrebuje dostať.  Ako sa rozhodujú vaši zákazníci? Kedy pred nákupom najviac váhajú? Vložte video do bodu ich váhania v procese nakupovania. Ich obavy rozptýli a oni dokončia svoj nákup, alebo sa rozhodnú vás kontaktovať.  


4.    Doťahuje obchod

Niektorí zákazníci sú takí váhavejší. Potrebujú viac času. Alebo robíte služby pre firmy a nie pre konečného spotrebiteľa a predaj realizujete cez obchodných zástupcov. V každom biznise však funguje to, aj keď o tom daný biznis nemusí vedieť, tak má vždy nejakých zákazníkov, ktorí sú práve v procese rozhodovania sa. 

Toto video zasielame aj my našim nerozhodným zákazníkom. Ak podnikáte v stavebníctve – nepresvedčí aj vás?

Link na video môžete posielať emailom. Alebo obrázok z videa s odkazom naň. Najmä v dnešnej situácii, kedy sa ľudia nechcú stretávať, nechcú navštevovať firmy a obchody, tak video je to, že sa prenesiete s obchodom ku nim. Predstavte si, že máte kontakty na vašich zákazníkov a môžete im poslať video vašich regálov, kde uvidia vaše produkty a zavolajú vám, čo im máte poslať. 

 

5.    Získava kontakty na vašich zákazníkov

Vložte výzvu na akciu priamo pod video. Link na formulár. Aby zákazníci, ktorých video zaujalo nemuseli pátrať po tom, čo majú urobiť. Majú predsa niekam kliknúť. Veďte ich kroky na vašich stránkach. 

Pozrite si príklad využitia videa v článku, ktoré vedie k formuláru. Nemáte web stránku, na ktorej by ste to mohli zrealizovať? Môžete mať presne takú web stránku s článkami, na ktorú ste sa mohli pred chvíľkou prekliknúť. Môže to byť vaša nová web stránka s reklamou. Alebo to môže byť vás mikroweb, ak už firemnú stránku máte, ale potrebujete sa dostať na internet viacnásobne. 

Výzva k akcii je tlačidlo, ktoré hovorí návštevníkom čo majú urobiť, čo sa stane po kliku naň a malo by ich viesť k tomu, aby vás kontaktovali, alebo aby vám nechali kontakt na seba. 

 

Ako natočiť video aj bez profesionálov?


S natáčaním videí sme vstupovali na tenký ľad. Od začiatku sme uvažovali, že nepôjde iba o jedno video. Preto sme uvážili, že chceme natáčať vo vlastných priestoroch, a vo vlastnej réžii. To nám umožnilo presne naplánovať rozpočet, do ktorého sme zahrnuli iba najpotrebnejšie technické vybavenie. Súčasne sme mohli pružne realizovať natáčania a rozložiť si postup v čase

 

1. Scenár

Bez jasnej predstavy toho, čo by sme mali vo videu povedať nie je možné vôbec začať. Vedeli sme, že budeme robiť osobné videá s jasným slovným vysvetlením zložitejších produktov a s obrazovými a video vstupmi. 

Inšpirovali sme sa videami v našej oblasti podnikania. Hľadali sme tie najlepšie, ktoré sa nám prihovorili, vyvolali dobré pocity. Videá sme preskúmali, hľadali sme tie body, ktoré oslovovali nás a ktoré by sme dokázali zopakovať. A tiež sme študovali videá o natáčaní videí ;)

Aká by mala byť dĺžka videa? Ak malo video 3 minúty, zdalo sa pridlhé aj nám, nieto ešte zákazníkom. V minútovom sme zasa nedokázali popísať hlavné úžitky našich riešení. Najideálnejšie videá sú tie najkratšie možné. V našom prípade to boli 2,5 minútové videá. 


2. Text

V prvom kroku sme vytvorili predajný a vysvetľujúci text, ktorý by mal vo videu zaznieť. Prečítanie pripraveného textu sme si odstopovali. Aby sme vedeli s akou dĺžkou videa budeme počítať a prípadne ho skrátili. Najdôležitejší prínos vášho produktu by mal zaznieť v prvých vetách. A podstatné argumenty v prvej polovici videa. Tú totiž uvidí najviac ľudí. Vždy lepšie pôsobia krátke vety, do súvetí sa veľmi nepúšťajte. 

Text sme si viac krát dookola čítali. Nahlas. Jednak aby sa text vžil človeku, ktorý ho bude hovoriť pred kamerou /netreba asi písať, že je nutné ho poznať spamäti/. Aj preto, aby sa text ľahko zapamätal a aby ho každý pochopil je vhodné voliť jednoduchý jazyk a vyhnúť sa odborným, zloženým, alebo komplexnejším výrazom. 

Prvú verziu textov sme úplne zahodili. Prečo? Uvedomili sme si, že štruktúra viet smerovala k tomu aký je náš produkt a čo robí. Prečo je to zlé? Pretože nikoho nezaujíma aký produkt skutočne je. Podstatné je to, čo rieši, čo prináša zákazníkom. Konkrétne úžitky. Text sme preložili tak, že každú vetu sme povedali zo strany úžitkov pre zákazníka a v druhej osobe množného čísla.

Príklad:

Pôvodný text:  Balík reklamy Virtualne obsahuje profil vašej firmy na web stránke mesta a v mobilnej aplikácii.

Nový text:  Zviditeľnite sa na internete viacnásobne. Pre zákazníkov vo vašom meste. V mobilnej aplikácii. A získajte viac odkazov v Google vyhľadávaní.

Takto sme upravili každú vetu v scenári. Súvetia sme skrátili, odborné výrazy nahradili hovorovými slovami. Na konci každého videa sme nezabudli pridať výzvu k akcii, ktorou oslovujeme pozerajúcich, aby nám dali najavo emailom, formulárom ich záujem o viac informácií. 


3. Obrázky, videá

Preto, aby sme video mohli strihať, upravovať a vkladať do neho obrázky a nahrávky obrazoviek sme potrebovali pomoc grafika. Spracovanie videa do finálnej podoby vyžaduje znalosti, ktoré by sme mohli študovať, ale nemohli sme si to z hľadiska času dovoliť. Preto sme pre túto prácu oslovili grafika, ktorý realizoval videá dovtedy iba vo voľnom čase. Dohodli sme sa na tom, čo je možné spraviť a kam až naša predstavivosť môže zájsť. 

Nie je nutné to prekombinovať a prešpikovať grafickými pohyblivými prvkami. Naopak. Na tých vzácnych sekundách videa je potrebné udržať pozorovateľa pri danom predmete a preto sme text prekladali obrazovými prvkami a nahrávkami obrazovky uvážlivo. So snahou, aby obrazový materiál dovysvetlil to, čo text hovoril. Vzájomnou kombináciou prvkov vznikol ozajstný scenár.


4. Kontrola 

Posledné čítania, stopovania, kontrola. Viacnásobné čítanie textu nahlas a po odstupe niekoľkých dní veľmi pomohlo. Dopilovalo slabšie miesta. Skrátilo texty. Doplnené obrázky ešte viac skrátili hovorené slovo. Nakoniec texty posudzoval ešte niekto kto s nimi nepracoval. Aby sa vylúčili posledné nezrovnalosti. 
 

5. Povedzte to sami

Zverili by ste to radšej hercovi? A jemu vaši zákazníci uveria? Najmä ak vedia že je to herec a vo vašej firme nepracuje? Dnes predáva transparentnosť a autenticita. Postaviť sa pred kameru je takmer pre každého nepredstaviteľné ťažké. Predstava dať svoju tvár a povesť všanc internetu. Vytvoriť niečo, čo bude posudzované, hodnotené každým pozerajúcim. Je to aj váha zodpovednosti a tlak na samého seba vytvoriť niečo čo bude mať zmysel a váhu. Áno, chce to postaviť sa najhoršiemu protivníkovi  - sebe samému. Ak ho prekonáte, môžete vytvoriť predajný nástroj, ktorý bude vytvárať dôveru s novými zákazníkmi.

Môžete sa rozmnožiť, naklonovať a pracovať aj v čase keď budete spať. My sme radšej volili cestu neprofesionálne spracovaného a natočeného videa bez hercov. 

 

6. Miesto a čas natáčania

Pred tým, ako sme sa rozhodli, v akom prostredí video natočíme, sme otestovali všetky potenciálne miestnosti a zákutia v budove. Chodili sme s mobilom, natáčali po jednej vete z pripraveného textu v rôznych kanceláriách, kútoch, pred televízormi, v prázdnych a plných miestnostiach a v rôznych časových úsekoch. Zistili sme tak, kde v budove máme najlepšie svetlo a akustiku pre natáčanie. 

Priestor sme upravovali nespočetne krát. Celkovú kompozíciu, každý kvet, pero, knihu, všetko na stole. Aby bol výsledný efekt nerušivý, ale pritom autentický. Videá pre produktovú radu sme natočili v kanceláriách danej produktovej rady ;)

 

7. Samotné natáčanie

Pre výsledný obraz sme využili predovšetkým denné svetlo, nakoľko nie sme špecialisti na osvetlenie a ozvučenie. Na dosvietenie sme využili dve bočné svetlá, ktoré boli zapnuté iba na minimálnu intenzitu. Použili sme bočné svetlá NanGuang CN-600SCA, ktoré sme kupovali ešte pred viac rokmi.  Nastavané boli na chladnejšie svetlo, pretože teplé svetlo už všetko prefarbovalo do žlta. Okrem nich sme použili kruhové svetlo na stred, aby sme skorigovali tiene na tvári. 

Obraz pre natáčanie sme si na komplet, spolu s pozíciu stoličky pripravili deň vopred, aby sme sa v deň natáčania mohli sústrediť iba na samotný text. Musím povedať, že pred kameru je vhodné profesionálne líčenie. Jednoducho iba preto, lebo kamera deformuje perspektívu. Splošťuje tvár, črty tak zanikajú, a nemilosrdne hľadá akékoľvek odrazy. Profesionálny make-up zabezpečí, aby sa tvár neleskla a aby si zachovala kontúry. 

Natáčali sme s našou staršou kamerou Panasonic HC-X900, na ktorú sme mali pripnutú mikrofónovú sadu Sennheiser EW 100 G2 s malým smerovým mikrofónom pripnutým na oblečení. 

Text bolo nevyhnutné vedieť spamäti, ale s možnosťou strihu brepty neboli katastrofou. Prvé video sme natočili 36 krát, kým sme dotiahli všetky vyššie spomenuté aspekty. Posledný deň natáčania sme už ale dokázali spraviť finálne video na druhý, alebo tretí krát.

Ak sa pustíte do natáčania, zdokumentujte si celý proces. Foťte ho, pri natáčaní sa mýľte, breptajte, smejte sa a potom to zostrihajte a budete mať interný zábavný materiál, ktorý ešte neviete kde využijete. 

Držíme vám palce pri natočení vášho prvého videa. Nie je to vôbec také ťažké, ako sa to na začiatku zdá. A ani tak časovo a finančne náročné. Pretože celý ten postup sa rozloží v čase a vy budete vždy riešiť iba jednu čiastkovú úlohu. A zrazu to bude za vami a by budete bohatší o nové skúsenosti, o poznanie samého seba a budete mať v rukách skvelý nástroj pre vašu firmu.