Blog

Ako zvíťaziť v Google? Hlavné faktory poradia

Katarína Gavurová
15.06.2018 08:39
Čo ten Google vlastne chce? Aké konkrétne parametre na webových stránkach hodnotí? Na čom mu záleží najviac? Na základe čoho rozhodne o tom, na ktorú pozíciu stránku umiestni vo výsledkoch vyhľadávania?  
Ako zvíťaziť v Google? Hlavné faktory poradia

Spoločnosť MOZ realizuje pravidelne prieskum v tejto oblasti. Vyhodnocuje názory viac ako 150 odborníkov na vyhľadávanie. Posudzuje sa viac ako 90 faktorov, ktoré môžu mať vplyv na umiestnenie firmy vo výsledkoch vyhľadávania.

Kto sú oní odborníci na vyhľadávanie?

Sú to špecialisti v oblasti optimalizácie pre vyhľadávače. Sú to top marketingoví manažéri, influenceri, spíkri a lídri v oblasti SEO. Vedú marketing spoločností ako sú AOL, Yahoo, Fractl, Searchmetrics, Ebay, Wistia, distilled a mnohých iných. V prieskume predstavujú skúsenosti z optimalizácie, testovania a vyhodnocovania mnohých a mnohých úspešných projektov.

Aký je postup vyhodnocovania?

V prvom kroku sa vyberajú sady vyhľadávacích dopytov pre testovanie.  V poslednom teste v roku 2015 bolo hodnotených 16 521 vyhľadávaných fráz. Tieto vyhľadávané frázy sa testujú na počty vyhľadávaní v rôznych lokalitách. Je podstatné aby testované frázy mali dostatočný objem mesačných vyhľadávaní. Pre testovanie sa potom vyberá 50 výsledkov vyhľadávania na dané kľúčové slovo, alebo frázu. Vylúčia sa frázy, na ktoré sa zobrazuje menej ako 25 výsledkov vyhľadávania. Nakoniec sa zozbierajú všetky faktory, ktoré môžu mať vplyv na zoradenie výsledkov vyhľadávania. Tieto parametre sa hodnotia na skúmaných dátach pomocou sady rôznych metrík.  

9 hlavných faktorov pre Google

Tu sú výsledky. Sú zoradené od tých najdôležitejších, po tie, ktoré stále majú vplyv na pozície vo výsledkoch vyhľadávania, ale tento vplyv nie je až taký silný.

1. Kvalita spätných liniek vedúcich na celú www stránku (doménu)

Medzi kritériá, ktoré berie Google pri hodnotení web stránok najviac na zreteľ patria všetky spojené s odkazovaním z iných stránok (domén) na hodnotenú web stránku (doménu). Sú to tieto

 • Počet unikátnych odkazujúcich domén na doménu
 • Tematická relevantnosť odkazujúcich domén
 • Popularita odkazujúcich domén (page rank, MOZ rank)
 • Dôveryhodnosť odkazujúcich domén (page rank, MOZ rank)
 • Distribúcia odkazov (Či je odkaz vedený iba na jednu stránku, alebo na viac podstránok)
 • Spätné linky z geograficky a jazykovo tej istej oblasti
 • Percentuálny podiel liniek so zmienkou značky/firmy v anchor texte linky
 • Rýchlosť linkbuildingu

2. Spätné odkazy vedúce na konkrétnu stránku/podstránku webu

Na druhej pozícii v dôležitosti sa znova nachádzajú kritériá spojené s budovaním spätných odkazov/liniek na web stránku ale tie, ktoré vedú na konkrétnu podstránku webu, ktorú Google hodnotí pre pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania.  

Patria sem kritériá, ako sú:

 • Počet spätných odkazov na stránku/podstránku z autoritatívnych webov
 • Tematická relevantnosť odkazujúcich stránok
 • Tematická relevantnosť odkazujúcich domén
 • Rozmanitosť anchor textu odkazujúcich liniek
 • Počet liniek zo stránok známych značiek, alebo autorít
 • Počet unikátnych odkazujúcich domén na stránku/podstránku
 • Page rank, MOZ rank odkazujúcich stránok
 • Počet liniek s aspoň čiastočnou zhodou kľúčových slov v anchor texte....

3. Hodnotenie obsahu a kľúčových slov úrovni stránky/podstránky

Po prehodnotení najdôležitejších kritérii Google na stránke prechádza obsah a kľúčové slová a hodnotí:

 • Relevantnosť obsahu
 • Použitie kľúčového slova/frázy na stránke/podstránke
 • Množstvo a kvalita obsahu
 • Skóre algoritmu modelovania tém na obsah
 • Použitie kľúčových slov v HTML kóde stránky na pozíciách nadpisu H1  a ostatných úrovní nadpisov, v popise pre Google description), v alternatívnych popisoch obrázkov, v titulke...

4. Hodnotenie na úrovni stránky/podstránky, ktoré nesúvisí s použitím kľúčových slov

Až teraz prichádza na rad zhodnotenie skúmanej podstránky webu. Google sa v tejto fáze porovnávania stránok zameriava na:

 • Jedinečnosť obsahu na stránke
 • Responzivitu stránky (či je stránka optimalizovaná pre mobilné  telefóny a tablety)
 • Mieru prekliku na stránku z výsledkov vyhľadávania na vyhľadávanú kľúčovú frázu
 • Rýchlosť načítania stránky
 • Počet vyhľadávaní tejto kľúčovej frázy v spojení so značkou, alebo doménovým menom
 • Mieru odchodov zo stránky
 • UX – dizajn a užívateľskú prívetivosť stránky
 • Dobu zotrvania na stránke
 • Aktuálnosť informácií v obsahu stránky
 • Mieru ďalšieho prehliadania v prehliadači po návšteve stránky
 • Kvalitu ďalšieho podporného obsahu na stránke
 • Technické parametre (či stránka obsahuje štruktúrované dáta (schema.org) alebo dáta Facebook OpenGraph, alebo Twitter cards
 • Úroveň čitateľnosti textu, použitie obrázku v texte, či stránka podporuje https, ssl, autoritu autora obsahu....

5. Hodnotenie návštevnosti a prekliku používateľov

( miera prekliku z výsledkov vyhľadávania, údaje o klikateľnosti, signály návštevnosti, množstvo a rozmanitosť návštevníkov na úrovni domény, aj stránky/podstránky)

6. Značka (brand) na úrovni domény

(používanie značky v názve domény, zmienka o značke/domény v tlačových správach a médiách, komunity okolo značky)

7. Použitie kľúčových slov na úrovni domény

(doména s presnou zhodou kľúčových slov, alebo s čiastočnou zhodou)

8. Metriky domény ktoré sa nezaoberajú kľúčovými slovami,

(dĺžka názvu domény, certifikát SSL, TLD rozšírenie...)

9. Sociálne metriky na úrovni stránky/podstránky

(množstvo a kvalita interakcií (napr. zdieľaní) na sociálnych sieťach, počty zdieľaní, lajkov, počet komentárov spojených so stránkou, sentiment komentárov...)

 

Ako naložiť s týmito vedomosťami ako majiteľ web stránky?

Zamerať sa na to, čo môžeme ovplyvniť a čo nie. A potom postupovať podľa jednoduchých krokov:

1. Vybrať si dôveryhodného dodávateľa webu so skúsenosťami a históriou tvorby stránok – pretože technicky správna, užívateľsky príjemná a pre mobil prispôsobená stránka je základom. Stránka, kde je aktualizácia údajov v mojich rukách

2. Vytvoriť obsah, ktorý bude užitočný pre mojich zákazníkov. Jedinečný obsah, ktorý je zameraný na problémy, ktorým čelia. Pri rozhodovaní, výbere, nákupe, montáži, alebo používaní produktov, či služieb, ktoré pre nich realizujeme. S takýmto obsahom nemusíte riešiť mnohé z vyššie spomenutých bodov. Nehovoriac o tom, že na takýto obsah budú návštevníci, klikať, zdieľať aj ho lajkovať. A potom ho bude „lajkovať“ aj Google. O kľúčových slovách a ich použití si nechajte poradiť od dodávateľa webu.

3. Posledný, ale najdôležitejší bod. Začnite získavať kvalitné spätné odkazy na váš web. Sú ultimatívne najpodstatnejším kritériom pre Google. Netrácajte čas polemikou o tom kde ich získať, a aké kvalitné budú. Začnite tým najlepším, čo máte k dispozícii. Aktivujte si Firemný UNIprofil na informačnom portáli mesta. Vo vynikajúcej cene tak získate 2 kvalitné spätné linky na váš web okamžite.  A okrem nich postupne ďalších 26 kvalitných nofollow spätných odkazov. Tu nájdete viac informácií o riešení budovania spätných odkazov pomocou Firemného UNIprofilu. 

Zdroje informácií pre článok: 
https://moz.com
https://www.searchmetrics.com
https://support.google.com
http://learnfromjon.com