Video webináre

Ako písať články
a reklamné texty


  • Váš čitateľ, kľúčové slová
  • Nákupná cesta a publikačný plán
  • Štýly písania, príklady reklamných textov

  • Trvanie: 2 hodiny 20 minút

CENA: 49€ plus DPH


Mám záujem o webinár

Ako na nízkorozpočtovú
reklamu


  • Zdroje pre reklamu, persóna
  • Ako na Google, Facebook
  • Brandová, výkonová reklama, profily firmy

  • Trvanie: 1 hodina 40 minút

CENA: 49€ plus DPH


Mám záujem o webinár