Ochrana osobných údajov

Naše ustanovenia na ochranu údajov boli zostavené v súlade s so zákonnými požiadavkami na ochranu údajov.

Prehľad obsahu:

 
 

1. Ochrana vašich osobných údajov na portáloch virtualne.sk

Portály siete Virtualne.sk prevádzkuje WEBY GROUP s.r.o. Rešpektujeme zákonné požiadavky o ochrane osobných údajov. K osobným údajom patria údaje, ktoré môžu byť priradené k vašej osobe (napr. meno alebo emailová adresa). Informácie, ktoré nie je možné priradiť k určitej osobe alebo sú priraditeľné iba s vynaložením veľkého časového, finančného alebo pracovného úsilia, sem ako anonymné údaje nespadajú. K prevádzkovaniu služieb portálov siete Virtualne.sk je potrebné zhromažďovať, spracovávať a používať osobné údaje. Tieto spracúvame výlučne pre účely poskytovania služby, len v nevyhnutnom rozsahu a tie, ktoré už nepotrebujeme, likvidujeme v zmysle požiadavky klienta. 

2. Bezpečnosť a šifrovanie údajov

Všetky údaje, ktoré zadáte po registrácii alebo prihlásení (napr. kontaktné údaje, profilové údaje, platobné informácie pri objednávaní topovania inzerátov), sú prenášané zakódované certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. S ohľadom na naše databázy boli vykonané primerané technické opatrenia k bezpečnému uloženiu údajov. Prístup k informáciám je vyhradený iba oprávneným zamestnancom. 

3. Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov na portáloch Virtualne.sk

3.a. Prístup bez prihlásenia

Ak navštívite na portáloch Virtualne.sk verejne prístupné stránky bez prihlásenia, nepožadujeme a nezhromažďujeme od vás žiadne osobné údaje. Pri návšteve našich webových stránok štandardne ukladáme nasledujúce údaje, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe:

 • IP adresu (internetovú protokolovaciu adresu) prístupového počítača
 • webovú stránku, z ktorej nás navštevujete (URL)
 • webové stránky, ktoré u nás navštívite
 • dátum a dobu trvania návštevy
 • typ prehliadača a jeho nastavenia
 • operačný systém

Tieto údaje sú využívané na štatistické účely bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe.

3.b. Prístup s prihlásením

Ak chcete využívať ponuku služieb portálov Virtualne.sk, potrebujeme od vás isté množstvo osobných údajov, aby sme vám mohli žiadanú službu poskytnúť. Používame údaje, ktoré nám aktívne poskytnete (napr. kontaktné údaje pri registrácii). Vo veľa prípadoch máte možnosť sa slobodne rozhodnúť, aké údaje a informácie nám  zveríte. Údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie podmienok, sú vždy oddelene označené ako povinné (napr. emailová adresa), aby ste vedeli, ktoré údaje musíte pri využívaní ponuky zadať, a ktoré môžete vynechať. Nižšie nájdete ich podrobný popis.

Pri bezplatnej registrácii vás požiadame o nasledujúce informácie, bez ktorých nejde registráciu dokončiť:

 • e-mailová adresa
 • prezývka (nickname)
 • ďalšie údaje o vás nevyžadujeme, ale môžete ich vyplniť vo vašom profile

Prihlásenie na portály Virtualne.sk  vykonáte zadaním vášho mena: e-mailovej adresy a hesla. Pri každom prístupe k službám Virtualne.sk uloží príslušný internetový prehliadač protokolovacie súbory - logy:

 • IP adresu (internetovú protokolovaciu adresu) prístupového počítača
 • ID užívateľa na platforme portálu 
 • názov načítanej stránky
 • dátum a čas načítania
 • URL stránky, z ktorej ste prešli na načítanú stránku
 • množstvo prenesených údajov
 • stavové hlásenie, či bolo načítanie úspešné
 • Session-Cookies
 • ID návštevy

Tieto údaje využívame anonymne iba k štatistickým účelom.

Rozosielanie newsletteru, servisných oznámení a informácií o špeciálnych akciách: Každý registrovaný užívateľ môže emailom na adresu info@virtualne.sk aktivovať, alebo deaktivovať e-mailové rozposielanie newsletteru  a/alebo informácií o špeciálnych akciách.  Odber informačných správ, napr. ohľadom servisu (napr. potvrdenie o prihlásení, informácie od zákazníckeho servisu o sprístupnení obrázkov a textov) a eventuálne platených službách (napr. zmluvné podklady, platobné pokyny) nie je možné zrušiť, lebo je súčasťou našich služieb.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Údaje nie sú poskytované tretím stranám, s výnimkou vyhradených subjektov na základe zákonnej požiadavky (polícia, súd...)

3.c. Použitie cookies

Portály Virtualne.sk používajú tzv. "cookies", ktoré individuálne utvárajú a optimalizujú Vašu návštevu na našom portále. Cookie je textový súbor, ktorý je uložený buď prechodne v operačnej pamäti počítača (cookies relácie) alebo trvalo na pevnom disku (trvalé cookies). Cookies obsahujú okrem iného aj informácie o vašich doterajších prístupoch k príslušnému serveru, napr. informácie o tom, aké návrhy ste si doteraz prezerali.
Cookies neslúžia k otváraniu programov alebo ukladaniu vírusov do Vášho počítača. Hlavným účelom cookies je predovšetkým poskytnúť vám špeciálnu ponuku na mieru, aby služba bola pre vás čo najkomfortnejšia. Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovali cookies. Môžete však svoj prehliadač nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo vyžadoval dopredu povolenie o ich prijatí. Ak cookies nepovolíte, môže sa stať, že niektoré naše služby budú fungovať poruchovo. Portály Virtualne.sk používajú cookies relácie, partnerské a affiliate cookies, ako aj trvalé cookies.

Cookies relácie: Portály Virtualne.sk používajú prevažne cookies relácie, ktoré nie sú uložené na Vašom pevnom disku a pri zatvorení prehliadača sa zmažú. Cookies relácie sa používajú pri prihlásení k autorizácii a k vyrovnávaniu zaťaženia systému.

Partnerské a affiliate cookies: Portály Virtualne.sk ďalej používajú cookies pre prístup k našim službám cez externú reklamnú plochu. Tieto cookies slúžia len na neskoršie vyúčtovanie so spolupracujúcimi partnermi a neobsahujú žiadne vaše osobne údaje.

Trvalé cookies: Portály Virtualne.sk používajú tzv. "trvalé cookies" k ukladaniu vašich individuálnych užívateľských nastavení. Takto je umožnená personalizácia a tým aj vylepšenie služieb portálov Virtualne.sk, lebo týmto spôsobom môžete svoje osobné nastavenia pri ďalších návštevách opäť nájsť.

4. Vaše právo na poskytnutie informácií, opravy a zmazania údajov

Máte právo kedykoľvek získať informácie o tom, aké údaje o vašej osobe ukladáme a aké sú nastavenia Vášho užívateľského účtu. Tieto informácie môžete prípadne opraviť alebo nechať vymazať.
Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.
Ak máte otázky ohľadom informácií, opráv alebo mazania údajov, obráťte sa prosím na nasledujúcu kontaktnú adresu. Na identifikáciu uveďte prosím svoje meno, e-mailovú adresu a užívateľské meno:
WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2A, Zvolen
E-Mail: info@virtualne.sk
Zaznamenané údaje môžete vidieť  a upravovať aj vo svojom užívateľskom účte.

5. Ďalšie upozornenia

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.