Prevádzkovateľ

WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

www.webygroup.sk

IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535

Číslo účtu ČSOB : 4004521039/7500
IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Obchodný register: OS Banská Bystrica,
vložka číslo 6957/S

Redakcia

Potrebujete upraviť vaše informácie? 

Zákaznícka linka: 045/ 5322 136
 
Vytvorenie web stránkyReklama na internete a SEO pre GooglePodpora predaja Moderná komunukácia so zákazníkom

Kontaktný formulár - portál mesta

Odoslaním formulára potvrdzujete že máte viac ako 16 rokov. Vaše osobné údaje spracujeme iba za účelom vybavenia vašej žiadosti a po jej vybavení budú vymazené. Viac o ochrane osobných údajov

verify

* Tento údaj je povinný