Otvorené dni banner

 

Prevádzkovateľ

WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

www.webygroup.sk

IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535

Číslo účtu ČSOB : 4004521039/7500
IBAN: SK40 7500 0000 0040 0452 1039
SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Obchodný register: OS Banská Bystrica,
vložka číslo 6957/S

Redakcia

Potrebujete upraviť vaše informácie? 

Zákaznícka linka: 045/ 5322 136
 

Partneri obsahu

Máte záujem zverejňovať pravidelné informácie? 
 
Partnerské zmluvy
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár
verify

* Tento údaj je povinný