Ako písať články a reklamné texty

Online webinár: piatok 19.11.2021 o 09:30

Vstup je bezplatný, webinár obsahuje reklamu

Katalógový zápis na portáli mesta Virtualne-mapa miest
  • Čo je zámerom čitateľa? Aký tón reči zvoliť a aký štýl?
  • Aké kľúčové slová by mal článok obsahovať? Ako na ich analýzu?
  • Témy pre zaujatie nových zákazníkov, témy pre ich rozhodovanie
  • Ako rozoznať vlastnosti od úžitkov? Byť generátorom problémov?
  • Pútavé písanie a krištáľovo jasné vyjadrenie názoru
  • Štýly písania, editovanie, sémantika textov
  • Umenie výstižnosti v krátkych reklamých textoch