Nápoveda a FAQ

Kontaktné informácie

V pracovných dňoch od 08:00 - 16:30
0907 710 004
 

Technické informácie

Mobilná aplikácia Virtualne je dostupná pre operačné systémy iOS a Android (od verzie 4.4)

Pre správne fungovanie si aplikácia vyžaduje prístup k niektorým funkciám v mobilnom telefóne, najmä k informáciám o internetovom pripojení, lokalizačným službám a podobne. Niektoré z funkcií sú nevyhnutné, iné môžete v prvotnom sprievodcovi nastavením vypnúť. Mobilná aplikácia neukladá dáta vo vašom mobilnom zariadení. Ukladajú sa iba vami vybrané položky pre prezeranie v offline režime

Personalizácia aplikácie

Upozornenia (notifikácie)

Notifikáciu zmeny vybranej položky je možné nastaviť kliknutím na ikonu zvončeka pri danej položke. Položka sa následne presunie v úvodnej obrazovke mesta do najvyššej časti a pri položke sa zobrazí zvonček s krížikom, ktorým je možné notifikácie vypnúť. Kliknutím na zvonček s krížikom sa notifikácia odoberie a položka sa presunie do spodnej časti obrazovky
 
Zapnutie notifikácie
Pridať notifikáciu (povolené prijímanie upozornení)
Zrušenie notifikácie
Odobrať notifikáciu (zakázané prijímanie upozornení) 
 

Obľúbené položky

 
Úvodná obrazovka každého mesta sa dá personalizovať, to znamená, pridať navrch zoznamu položky, ktoré často prezeráte. Obľúbené položky je možné nastaviť kliknutím na ikonu srdiečka v kruhu pri danej položke. Týmto sa položka zaradí na vrch zoznamu v danom meste. Obľúbené položky sa v meste zobrazujú modrou farbou.  Ak chcem položku odstrániť zo zoznamu obľúbených, stačí kliknúť na krížik vedľa položky a daná položka sa odstráni z obľúbených, prefarbí sa na zeleno a zaradí sa do spodnej časti obrazovky. 
 
Pridať do obľúbených
Pridať k obľúbeným položkám (položky zobrazené modrou farbou)
Odobrať z obľúbených
Odobrať z obľúbených položiek (položky zobrazené zelenou farbou)

 

Hromadné pridanie obľúbenej položky

Obľúbené položky je možné nastaviť naraz vo viacerých mestách. Nastavenie sa realizuje v úvodnom menu, na stránke Obľúbené kategórie. Kliknutím na ikonu srdiečka pri vybranej položke sa táto nastaví ako obľúbená vo všetkých nastavených mestách. Následné odobratie položky pri ktoromkoľvek meste ju zruší z obľúbených na všetkých vybraných mestách. 

Výber mesta

V aplikácii môžem mať súčasne zapnutých viac miest. Výber mesta do aplikácie sa realizuje v úvodnom menu, na stránke Upraviť mestá/obce, kliknutím na ikonu znaku plus pri danom meste. Odobrať mesto z výberu môžete kliknutím na krížik pri erbe mesta v hlavičke tejto stránky. 
 
Výber mesta do zobrazenia Pridať mesto do zobrazenia
Odobrať mesto zo zobrazenia Odobrať mesto zo zobrazenia

 

Prepínanie zobrazovaných miest

Medzi jednotlivými vybranými mestami je možné sa prepínať v menu, ktoré sa otvorí po kliku na logo erbu v pravej hornej časti obrazovky. V tomto menu nájdete aj mapu najbližších miest a obcí. 

Ikona erbu Prepnúť zobrazované mesto (vstup do mapy okolia mesta)

 

Vstup do úvodného menu

Úvodné menu Zobraziť úvodné menu (výber miest, obľúbené kategórie, nápoveda...)

 

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie v kategóriách aplikácie sa rozbalí kliknutím na ikonu lupy v pravej hornej častí obrazovky mesta. Príkaz vyvolá zároveň klávesnicu mobilného telefónu. 

Vyhľadávanie - ikona Otvoriť vyhľadávanie

 

Navigácia 

 
Aplikácia sprostredkováva informácie z internetových stránok portálov miest siete Virtualne.sk. Medzi jednotlivými zobrazenými stránkami (napr. medzi inzerátmi, alebo informačnými stránkami samosprávy sa dá presúvať potiahnutím obrazovky sprava doľava, alebo naopak. Prechod medzi jednotlivými kategóriami a podkategóriami je možné realizovať pomocou šípok v hlavičke stránky. 
 
Presun do podkategórie, ikona Presun medzi kategóriami a podkategóriami
Preklik na úvod Späť na úvodnú stránku mesta

 

Offline režim

 
Pre prezeranie informácií mobilnej aplikácie virtualne nemusíte byť vždy online na internete. Aplikácia ukladá stránky a dáta do mobilného telefónu pre ich prezeranie v offline režime. Ak ste napr. na inzeráte, stránkových hodinách mestského úradu, alebo na ponuke práce, klikom na ikonu Uložiť v pravom hornom rohu obrazovky si uložíte túto stránku. V prípade, že nebudete v signále wifi sa vám aplikácia otvorí v offline režime a zobrazí uložené informácie. 
 
Uložiť pre prezeranie v offline režime Uložiť pre offline režim

 

 

Odoslanie informácie priateľovi

Ktorúkoľvek zobrazenú stránku aplikácie - či už predstavenie v kine, pozvánku na športové podujatie, ponuku práce, alebo zobrazenie pohotovostnej lekárne môžete pohodlne poslať priateľom emailom. Stačí kliknúť na ikonu pozvania v hlavičke aplikácie a daná informácia sa odošle emailom do mobilu priateľa. Po otvorení v mobilnom telefóne aplikácia vášmu priateľovi zobrazí posielanú stránku. 

Ikona odoslania priateľovi Odoslať stránku priateľovi